Siğil Nedir?

HPV forum 2022 Siğiller mukoza ve cilt üstünde meydana gelen benign (iyi huylu) lezyonlardır. HPV isminde olan bir virüs kaynaklı oluşan bu lezyonlar birçok alt tipe ayrılır. Siğillerin insanoğlu içinde yayılımı direkt ya da indirekt temas vasıtası ile olur. Derinin üst katmanı olan düzgüsel epitelyal bariyerin hasarlandığı durumlar siğil gelişimine zemin hazırlayabilir.

Siğil tedavisinde karşılaşılan çeşitli zorluklar olsa da bu lezyonlar çoğu zaman birkaç yıl içinde kendiliğinden gerileme eğilimindedir. 100’den fazla alt tipi bulunan HPV enfeksiyonlarının 6, 11, 16, 18, 31 ve 35 olarak numaralandırılan alt tipleri ile oluşmuş hastalıklarında kanser gelişimine bir yatkınlık söz mevzusu olabilir. Fena huylu oluşumlara dönüşüm bilhassa genital bölgede siğili olan, bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilir.

Siğil Niçin Olur?

​​​​Siğil, özetlemek gerekirse HPV olarak adlandırılan insan papilloma virüslerinin niçin olduğu bir enfeksiyondur. Yalnız iki tür siğil HPV kaynaklı değildir. Göbekli siğil olarak da adlandırılan molluskum kontagiosum poxvirüs ailesinden molluskum kontagiosum virüsü tarafınca oluşturulur. Seboreik siğillerde ise etken bir virüs değildir. Bunlar seboreik keratoz olarak da adlandırılır ve aslen gerçek siğil değildir ve bundan dolayı bulaşıcı özellik taşımaz. Siğil niçin olur sorusunun kati bir cevabı olmasa da bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerde daha sık görüldüğünü söylemek yanlış olmaz.

HPV forum 2022 200’den fazla alt tipi bulunan HPV virisünün bazı alt tipleri vücudun belirli bölgelerine spesifiktir. Sadece bu durum yakın temas ile bulaşan siğillerde geçerli değildir. Vücudun her bölgesinde herhangi bir tipte HPV virüsü kaynaklı siğil oluşabileceği unutulmamalıdır. Cilt haricinde mukozal bölgelerde de oluşabilen siğil çoğu zaman cilt tutulumu ile sınırlıdır. Üst deri katmanlarında çoğalma eğilimindeki HPV virüsünün spesifik olarak oluşturduğu lezyon ve alt tipleri şu şekilde özetlenebilir:

Yaygın siğil oluşumunda ilişkili HPV alt tipleri başta HPV tip 2 ve HPV tip 4 olmak suretiyle 1, 3, 27, 29, ve 57 numaralı alt tiplerde de ortaya çıkabilir. Bu siğil tipi için en sık olarak tespit edilen etken ise HPV tip 4’tür.

Düz siğiller HPV tip 3, 10 ve 28 kaynaklı olarak meydana gelir.

Derin ayak ve el siğilleri genel olarak HPV tip 1 kaynaklı enfeksiyonlardır. Bu tip haricinde 2, 3, 4, 27 ve 57 olarak numaralandırılan HPV tipleri de el ve ayak siğili gelişmesini tetikleyebilir.

Siğiller Bulaşıcı Mıdır?

Dünya genelinde yaygın olarak görülebilen siğiller insan nüfusunun ortalama 10’da 1’ini etkilemiş bir hastalıktır. Okul çağı çocuklarında sıklığı 2 kat daha çok olarak tespit edilir. Kasaplar benzer biçimde et işleri ile uğraşan yada bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde siğil gelişimi daha sık tespit edilir. Hastalığın cinsiyetler arasındaki dağılımı incelendiğinde erkekler ve bayanların hastalığa eşit oranda yakalandığı görülür. Sert ve kanseröz olmayan bu şişlikler derinin yüzeyinde olur ve bu enfeksiyonun olduğu deri bölgesiyle temas, hastalığın öteki insanlara yayılmasındaki temel faktördür.

Virüslerin niçin olduğu siğiller son aşama bulaşıcıdır. Bu siğillere yol açan virüsler direkt kişiden kişiye, kimi zaman de dolaylı olarak havlu yada traş bıçağı benzer biçimde nesneler yöntemiyle bulaşabilir. Bu yüzden siğili olan kişilerle yakın temastan ve kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınmak gerekir.

Mesela ayak tabanında siğil bulunan kişiye ilişik terliklerin giyilmesiyle kolaylıkla başka bireylere yayılır. Siğili olan bir ferdin bu bölgesi ile temas sonrasında temas eden sıhhatli bireyde daima siğil oluşumu gözlenmese de HPV virüsünün kapılması oldukça ihtimaller içindedir. Her ferdin bu virüse karşı verdiği bağışıklık yanıtı kendine özgü olup siğil oluşup oluşmayacağını da bu kişisel bağışıklık yanıtı belirler. Bazı HPV türleri oluşan genital siğiller bilhassa cinsel temas ile bulaşırlar.

Virüsün vücuda alınması ile siğilin ortaya çıkması içinde dört hafta ila sekiz ay kadar bir süre vardır. Ciltte yara var ise siğil virüsleri ile enfekte olmak daha kolay hale gelir. Bununla birlikte cildin nemli ya da ıslak olması bulaşma riskinde artışa niçin olur. Bu yüzden yüzme havuzu, sauna ve hamam benzer biçimde ortamlarda çoğunlukla bulaşır. Oldukça çeşitli yollarda meydana gelen siğil bulaşının önüne geçmek daima mümkün olmayabilir sadece ellerin tertipli olarak temiz tutulması, deride herhangi bir bölgenin hasarlanmasını takiben oluşan yaranın temizlenmesi ve öteki insanların siğilleri ile temastan kaçınmak kişiler arası bulaşma yollarını önlemek adına alınabilecek temel önlemler arasındadır.

Bununla birlikte vücudunun herhangi bir yerinde siğil bulunan şahıs bunu başka bölgelerine de bulaştırabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise siğil lezyonlarının kaşınmaması, kuru tutulması, tıraş esnasında bıçağın siğil ile temasından kaçınmak yada cilt yüzeyinde kullanılacak nesnelerin siğilli bölge ve etkilenmemiş bölge için değişik olacak şekilde kullanılması benzer biçimde çeşitli önlemler alınabilir.

Siğil Tipleri Nedir?

Siğile yol açan HPV’nin 100’den fazla türü vardır. Enfeksiyondan görevli virüs tipine ve yerleştiği bölgeye bağlı olarak, morfolojik açıdan değişik tipte siğiller ortaya çıkar. Ek olarak siğile benzeyen sadece değişik bir kökene haiz bazı cilt lezyonları da vardır. Aşağıda en mühim siğil tipleri ile ilgili bazı açıklamalar sunulmuştur:

VERRUCA VULGARİS (YAYGIN SİĞİLLER)

Verruca vulgaris en sık rastlanılan siğil türüdür ve vücudun her tarafında görülebilir. Fakat en oldukça ellerde ve ayaklarda bulunur. Parmaklarda, daha ziyade tırnak kenarlarına yerleşme eğilimi gösterir. Bu siğillerin büyüklüğü bezelye boyutuna kadar ulaşabilir. Kaide olarak, verrucae vulgares tazyik ağrısı ya da kaşıntıya niçin olmaz.

Tırnak yatağına yerleşen siğillerin bir öteki adı de periungual siğildir. Toplu iğne başı şeklinde başlamış olan lezyonlar yavaş büyür ve vakit içinde kümelenerek karnabahar görünümü kazanabilir. Bu tipteki siğiller çoğu zaman tırnak yeme alışkanlığı olan çocuk ve genç yetişkinlerde tespit edilir.

VERRUCA PLANA (DÜZ SİĞİLLER)

Işık mikroskobu ile meydana getirilen araştırmalarda verruca vulgaris ile verruca plananın oldukça benzer lezyonlar olduğu görülebilir. Düz siğiller bilhassa yüz, uyluk ve kol bölgelerinde ortaya çıkar. Bazı düz siğiller ilk bakışta fark edilemeyecek kadar minik olabilir. Lezyonların üst kısmı sanki törpülenmişçesine düz bir görünümdedir. Düz siğillerin renkleri pembe, kahverengi ya da sarımtırak renkte olabilir.

VERRUCA FİLİFORMİS (İPLİKSİ SİĞİL)

Uzun, iplik benzeri bir gövdeye haizdir ve verruca vulgaris tipi siğillerin hususi bir şeklidir. Bilhassa yaşlı bireylerde yüzde (göz kapakları, dudaklar, burun) yada uzunluğunda çıkma eğilimi gösterir. Bu siğiller kimi zaman kaşıntılı olabilir. Ek olarak yıkama, kurutma yada tıraş esnasında tahriş ya da yaralanma oluşabilir. Kozmetik açıdan oldukça rahatsız edicidir ve bundan dolayı tedavi edilmesi önerilir.

Filiform siğiller görünümleri açısından öteki siğillerden oldukça farklıdır. Uzun çıkıntıkları cilt üstünden 1-2 milimetre uzunluğa ulaşabilir. Sarı, kahverengi ya da cilt renginde olabilen bu siğil türü kümelenme göstermez. Oluştukları bölge sebebiyle yüz siğili olarak da bilinirler.

VERRUCA PLANTARİS (AYAK TABANI SİĞİLLERİ)

Ayak tabanında görülen siğillerdir. Bu siğiller oldukça ağrılıdırlar. Çoğu zaman yüzme havuzu, hamam, spor salonu benzer biçimde ortak kullanım alanlarında çıplak ayakla dolaşırken bulaşır. Ayak tabanında bulunan çatlaklar plantar siğil gelişimini kolaylaştırıcı tesir izah edebilir. Siğil oluşumu esnasında ilk olarak cilt üstünde ortası çukur etrafı düz dairesel bir iz şeklinde kendini gösterir. Süre içinde ayak tabanı siğilleri sarı renkli ve kabuklu görünüm kazanır. Bazı kişilerde siğilin orta bölümünde siyah bir alan bulunabilir.

Tedavide en sık olarak salisilik asit içeren bantlar tercih edilir. Bu tedavi haricinde sıvı nitrojen, küretaj ve lazer tedavi benzer biçimde öteki çeşitli siğil tedavisi şekillerinden faydalanılabilir.

GENİTAL BÖLGE SİĞİLLERİ

Genital bölge siğilleri yumuşak lezyonlar olmasına karşın ağrı ve kaşıntı benzer biçimde rahatsız edici şikayetlere niçin olabilirler. Cinsel yolla bulaşan bu siğil türü kanser gelişme riski düşük olan HPV tipleri ile meydana gelir.

Genital bölge siğilleri daima gözle görülebilir boyutta olmayabilir. Renkleri ve şekilleri de oldukça değişken olan bu siğil tipi genel olarak cilt renginden birazcık koyu bir görünümdedir. Siğilin üst kısmı karnabahar görünümünde hafifçe kabarık şekildedir. Genital bölge siğilleri kümelenmiş şekilde yada tekli olarak oluşabilir. Penis, testis derisi (skrotum), kasık, uyluk ve anüs çevresi, erkeklerde genital siğil tespit edilen bölgeleri oluşturur. Hanımlarda ise vajen yada anüs içi ve dışı bölgede yada rahim boynu olarak malum serviks bölgesinde genital siğil oluşumu tespit edilebilir.

Kimi zaman dışarıdan görülemeyen siğiller oluşturduğu emareler ile kendisini gösterir. Vajinal akıntı, kaşınma, kanama ya da yanma benzer biçimde şikayetler, genital siğil varlığında oluşabilecek semptomlar içinde yer alır.

GÖBEKLİ SİĞİLLER (MOLLUSCA CONTAGİOSA)

Göbekli siğiller, görünümleri siğile cok benzese de gerçek siğil değildir ve insan papilloma virüslerinden kaynaklanmazlar. Gerçek siğillerden değişik olarak bu siğil benzeri, zararsız cilt nodüllerinde erken mikroorganizma molluscum contagiosum virüsüdür. Göbekli siğiller vücutta daha oldukça gruplar halinde yerleşim gösterir. Yetişkinlerde en sık olarak genital bölgede görülür. Çocuklarda ise beden, yüz, boyun yada koltuk altlarında yerleşmiştir.

SEBOREİK SİĞİLLER

Seboreik siğiller de gerçek siğil değildir. Bunların niçin oluştukları tam olarak kim bilir. Bununla beraber virüslerden kaynaklanmaz ve bu sebeple de bulaşıcı değildir. Yaşlılarda görülür ve seboreik keratoz olarak da adlandırılır. Yüz, göğüs, sırt, el sırtı, kol ve bacaklarda görülür. Görünümleri çeşitlilik gösterir ve değişik alt tipleri vardır. Tedavisi cerrahi olarak ya da lazerle yapılır.

Siğil Tanısı Iyi mi Konulur?

Siğil tanısı doktorlar için düzgüsel şartlarda zor değildir. Çoğu zaman bir tek siğilin muayenesi ile tanı konulabilir. Bir çok siğil vakasında lezyonun şekli, yapısı ve yeri, siğil olup olmadığı ya da hangi türde bir siğil olduğu hakkında data verir. Sadece tabip tanıda tamamen güvenli değilse, cilt lezyonlarından bir doku örneği alarak laboratuvarda incelenmesini isteyebilir. Bazı durumlarda, numunedeki etken virüsün tespitine yönelik testler de yapılabilir.

HPV virüsünün yapısal proteinleri immünohistokimyasal yöntemler ile tespit edilebilir. Hangi tipte HPV bulunduğunun ayrımı ise başta PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi olmak suretiyle virüsün kalıtım materyali olan DNA’sının incelenmesi ile gerçekleştirilebilir.

Siğil Tedavisi Iyi mi Yapılır?

Normalde siğillerin bir çok vücut için zararı dokunan değildir ve herhangi bir tedavi yapılmadan da haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden kaybolur. Fakat kozmetik olarak rahatsız edici ise yada genital bölgede ortaya çıkarsa tedavi edilmesi gerekir. Aynı şey, ayak tabanında bulunan ve yürürken ağrıya yol açan siğiller için de geçerlidir. Aşağıda listelenen bazı durumlarda ne olursa olsun bir doktora başvurulması önerilir:

  • Siğilde kanama ya da iltihaplanma var ise
  • Atopik dermatit benzer biçimde başka cilt hastalıkları ile birlikteyse
  • Göbekli siğil olarak malum molluskum kontagiosum türünde siğil var ise

Yaş ile beraber ortaya çıkan seboreik siğiller ile bazı cilt kanseri türleri karışabilir. Bu yüzden bunların zararsız seboreik siğil olduğundan güvenli olmayan her insanın fena huylu oluşumların ekarte edilmesi adına sıhhat kuruluşlarına başvurması önerilir.

Siğil tedavisinde kullanılan değişik yöntemler ve çözümler vardır. Tercih edilecek tedavi yöntemi siğillerin tipine, boyutuna, sayısına ve konumuna nazaran değişim gösterir. Tedavide çoğunlukla salisilik asit çözeltisi içeren ilaçlar, kriyoterapi adi verilen dondurma yöntemi ya da cerrahi prosedürler uygulanır. Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü eylemsiz duruma geçer ve siğil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı sebebiyle tekrarlama olasılığı vardır. Bu yüzden tedavi sonrası bağışıklığı güçlendirilmesi ehemmiyet arz eden bir mevzudur.

SALİSİLİK ASİT VEYA LAKTİK ASİT İÇEREN İLAÇLAR

Salisilik asit çözeltileri, siğile birkaç hafta süresince günde birkaç kez uygulanarak kullanılır. Bunlar krem, cila benzer biçimde çeşitli şekillerde üretilir ve bazı formlarında laktik asit de bulunur. Bu ilaçları içeren bant yapıları ile meydana gelen tedavi yöntemine birkaç hafta süresince ve her gün uygulanarak devam edilir. Uygulama öncesi bantların 15 dakika kadar suda tutulması tedavinin etkinliğini artırıcı özellik izah edebilir.

KRİYOTERAPİ TEDAVİSİ

Kriyoterapi tedavisinde tabip siğile sıvı azot (nitrojen) uygular. Sıvı azot aşırı soğuktur ve üst cilt katmanındaki hücreleri yok eder. Kriyoterapi uygulaması değişik şekillerde yapılabilir. Uygulama esnasında çoğu zaman pamuklu bir çubuk sıvı azotun içine batırılır ve siğil üstünde birkaç saniye baskı uygulanır. Uygulama haftada minimum bir kez siğil tamamen geçinceye kadar tekrarlanır.

Kriyoterapi bazı yan etkilere niçin olabilir. Tedavi esnasında ağrı ve sonrasında bazı hastaların cildinde skar isminde olan yara izi ya da renk değişikliği oluşabilir. Diyabetik ayak yada periferik arter hastalığı olan kişilerde siğiller kriyoterapi ile tedavi edilmemelidir. Şundan dolayı ayaktaki siğile uygulanan tedavi sinir hasarına yada fena şekilde iyileşme gösteren yaralara niçin olabilir.

Kriyoterapi uygulamalarında birden fazla seans lüzumlu olabilse de çoğu zaman siğilin düşürülmesi sağlanır. Birazcık ağrılı olabilen bu işlemde siğilin çevresindeki ve altındaki deri dondurulur. Donan cilt ortalama olarak yedi gün içinde siğili yukarıya doğru kaldırarak cilt yüzeyinden uzaklaştırır.

CERRAHİ TEDAVİ

Bazı siğillerde ilaç ya da kriyoterapi tedavisi işe yaramayabilir. Bu durumda siğil cerrahi olarak çıkarılmak suretiyle tedavi edilir. Lokal anestezi ile bölge uyuşturulduktan sonrasında siğil, bistüri yada elektrikli cerrahi aletler vasıtası ile kesilerek çıkarılır. Cerrahi tedavi şekillerinin arkasından siğil bölgesinde yara izi gelişebilir.

Her insanın yaşamının bir bölümünde karşılaşabileceği siğiller, fena huylu olmayan cilt oluşumları içinde yer alır ve çoğu zaman birkaç yıl içinde kendiliğinden gerileme izah edebilir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tespit ettiğiniz siğillerin kısa sürede giderilmesi ve öteki vücut bölgelerine yada başka kişilere yayılımının önüne geçmek için sıhhat kuruluşlarına başvurarak uzman dermatoloji hekimlerinden destek almanız önerilir.

Sıhhatli günler diliyoruz.