Sinirsel Ağrılar

Nöropatik ağrı, sinirlerin ağrı iletim sistemlerinde ortaya çıkan, ağrı kesicilerle kolay kolay geçmeyen, karmaşık bir ağrı sendromudur. Ağrı sistemindeki bozukluk, beyin, omurilik yada kol ve bacaklardaki sinirlerden kaynaklanabilmektedir. Nöropatik ağrı hasardan yada oluşan hasarın sertliğinden bağımsız olarak devam edebilir ve hatta haftalar, aylar, seneler içinde şiddetlenebilir. Sebebini tek bir mekanizma ile açıklamak güçtür. Toplam nüfus içinde ortalama %1 oranında görülür.

Nöropatik ağrının düzgüsel ağrıdan farkı nedir?

Düzgüsel ağrı, vücut dokularının hasar görmesi sonucu, bir ekip maddelerin salgılanması, bu salgılanan maddelerin de ağrı sinirlerini uyarmasıyla gelişen bir uyarı sistemidir. Şu demek oluyor ki düzgüsel ağrıda ilk olarak doku hasarı olur, sonrasında bu hasar beyne ağrı olarak iletilir. Nöropatik ağrı ise sinir sisteminin direkt olarak kendisinin etkilendiği bir durumdur.

Nöropatik ağrı iyi mi ve niçin oluşur?

Nöropatik ağrı, sinir sisteminin uzun soluklu ve devamlı olarak hasar görmesine bağlı gelişen, beyinde bir ekip mekanizmalar yöntemiyle hafızaya alınan hoş olmayan bir his olarak tanımlanabilir. Buna ek olarak gene omurilik ve beyindeki sinirlerin bu kronik sinir hasarı sonucunda hassaslaşması sonucu verdiği anormal ve acayip yanıtlar olarak da tanım edilebilir.

Nöropatik ağrı emareleri nedir?

En sık görülen emareler: Ağrı, yanma, uyuşma, batma, karıncalanma, keçelenme,  üşüme, donma hissi, anormal cilt duyusu, hafifçe dokunmaya karşı aşırı ağrı hissedilmesi olarak ifade edilebilir.

Nöropatik ağrı sebepleri nedir?

Sinir lezyonları, el ve ayaklarda sinir sıkışmaları, nevralji, sinir iltihapları, romatizmal hastalıklar, diyabet, genetik bazı sinir hastalıkları, B vitamini eksiklikleri, zehirlenmeler, bel ve boyun fıtıkları ya da kanal daralmasına bağlı gelişen sinir kökü zedelenmeleri, omurilik hastalıkları ve  beyin hastalıklarına bağlı Nöropatik ağrı sendromu gelişebilmektedir.

Fibromiyalji Nöropatik ağrı sınıfına girer mi?

Fibromiyalji sendromu, yaygın vücut ağrısı ve bazı anatomik bölgelerde kırılgan noktaların varlığı ile karakterize, sebebi tam olarak bilinmeyen kronik bir kas iskelet sistemi sorunudur. Hastaların çoğunda uyku bozukluğu, bitkinlik, tutukluk, uyuşukluk emareleri vardır. Fibromiyalji, bu özelliklerinden dolayı Nöropatik ağrı sınıfına daha yakın gözükmektedir.

Nöropatik ağrı tedavisi

Nöropatik ağrı tedavisinde en sık kullanılan yöntem ilaç tedavisidir. Uygun ilaç tedavisini bulmak daima kolay değildir. Maalesef bir çok hastada tecrübe etme yanılma yöntemi ile doğru ilacı bulmak gerekmektedir. Öteki tedavi şekilleri, fizyolojik tedaviler, girişimsel ağrı tedavi şekilleri, sinir blokları, gevşeme teknikleri, meditasyon şeklinde uygulamalardır.

Diyabetik nöropatik ağrı

Nöropatik ağrının en sık görüldüğü hastalıkların başlangıcında diyabet gelir. Bunun en mühim sebeplerinin başlangıcında, şeker hastalığına bağlı sinir damarlarının bozulması, daralması sonucu minik sinirlerin yapısının bozulması gelmektedir.

Diyabet hastalarında görülebilen, el ve ayaklarda yanma, keçelenme, uyuşma şeklinde belirtilerin altında yatan en mühim sebep, sinir hasarına bağlı gelişen nöropatik ağrıdır.  Tanısı EMG sinir testi ile konmaktadır. Tedavisinde, el ayak bakımı, şekerin düzelenmesi ve nöropatik ağrı ilaçları kullanılmaktadır.

Özetle, nöropatik ağrı tek başına bir hastalık değil, bir çok süre sinir hasarına yol açan bir rahatsızlığın niçin olduğu, kronik bir ağrı sendromudur. Birden oldukca sebebi olup, tedavisinde ilaç ve fizyolojik birçok yöntem mevcuttur.

Son yıllarda giderek artan çalışmaların ışığında, nöropatik ağrı mekanizmasında sağlanan ilerlemeler, gelecek yıllarda nöropatik ağrıların tedavisinde spesifik ilaç ya da yöntemlerin bulunmasını elde edecektir.