MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur.

MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin birden fazla türü bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

– Bakteriyel menenjit: Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

– Viral menenjit: Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği şeklinde hastalıklara yol açan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün niçin olduğu menenjit türüdür.

– Tüberküloz menenjiti

– Fungal menenjit: Mantar kaynaklı menenjit diye de malum Bu tür menenjite neden olan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, ve Candida türleridir.

Bakteriyel menenjit yaşamı tehdit edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite bakılırsa daha zararsızdır, birçok insan tedaviye gerek kalmadan viral menenjitten kurtulabilir. Tüberküloz menenjiti fazlaca ciddi bir hastalıktır ve gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülür, tedavi gerektirir. Fungal menenjit ise ender görülür ve çoğu zaman bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

MENENJİT BULAŞICI MIDIR?

Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yöntemiyle insandan insana bulaşabilir. Menenjit her insana bulaşabilir, sadece beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşamış olduğu kalabalık bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna bağlı olarak da yatılı okullarda okuyan küçüklere ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Baş ağrısı,

– Yüksek ateş,

– Boyun tutulması,

– Ense sertliği,

– Mide bulantısı ve kusma,

– Parlak ışığa bakmaktan kaçınma,

– Zihin bulanıklığı,

– Havale,

– Soğuk el ve ayaklar,

– Titreme,

– Süratli nefes alıp verme,

– Eklem ve kas ağrıları,

– 2 yaşından ufak çocuklarda azca yiyecek yeme, inleme ya da fazlaca tiz ağlama, nefes ve lekeli bir görünüm, kafada bulunan bıngıldağın aşırı gerilmiş ve şiş olması, kaskatı olma.

MENENJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Erken tanı ve tedavi menenjit hastalığında yaşam kurtarıcı bir rol oynuyor. Erken tanı konarak uygun antibiyotik tedavisi alan çocuklarda menenjit hasar bırakmadan iyileşiyor. Tekrarlama ihtimali olan menenjitte, verilen antibiyotiğe direnç gelişebiliyor.

Menenjit ile ilgili emareler görüldükten sonrasında kati tanı; ‘lomber ponksiyon’ isminde olan bir işlemle beyin omurilik sıvısından numune alıp bakteriyolojik antijen, hücre, kimyasal çözümleme ve kültür etkeni izole edilerek konuluyor. Kişinin yaşı ve etken olabilecek nedenin çeşidine bakılırsa antibiyotik tedavisi seçilirken, süresi 7-21 gün içinde değişiyor.

Bilhassa çocuklarda mühim menenjit etkenleri olan hemofilus influenza, meningokok ve pnömokok adlı bakterilerden aşıyla korunmak mümkün olabiliyor.