Felç

İskemik İnme: Damarlar kan pıhtısı ya da vakit içinde plaklar ve yağ birikintileri ile tıkandığında oluşur. Tüm inmelerin % 85’iskemik inmedir.

Kanayıcı İnme: Beyindeki bir kan damarından beyne kan sızıntısı olduğunda meydana gelir. Görülme sıklığı iskemik inmeye nazaran oldukca daha azdır. Sadece inme sonucu ölümlerin % 30’undan mesuldür.

İnme emareleri

Kol yada bacakta, bilhassa vücudun bir tek bir tarafında ani uyuşukluk ve güçsüzlük hissi.

Ani kafa karışıklığı, konuşma ve anlamada güçlük.

Ansızın gözlerden birinde ya da her ikisinde görme kaybı

Sebebi bilinmeyen ani ve şiddetli baş ağrısı

Ani adım atma güçlüğü, sersemlik, denge ve koordinasyon kaybı

İnmeye yol açan risk faktörleri

Tıbbi Risk faktörleri

Yüksek gerilim, Diyabet(Şeker hastalığı), Yüksek kolesterol düzeyi, Atriyal Fibrilasyon adı ile malum kalp ritim bozukluğu.

Yaşam Biçimi Risk Faktörleri

Sigara kullanmak, hareketsiz yaşam seçimi, kilo fazlalığı, yanlış beslenme alışkanlıkları.

Değiştirilmeyen Risk Faktörleri

Yaş; inme geçiren hastaların %75’i 60 yaş civarındadır. 60 yaş sonrası her 10 yılda 2 katına çıkar.

Cinsiyet;  55 yaş üstü erkeklerde hanımefendilere nazaran daha yaygın görülür. Yaş ilerledikçe inme oranı hanımlarda artar.

Öncesinden geçirilmiş iskemik bir inme ve geçici inme sonrası yeni bir inme görülmesi riski oldukça yüksektir.

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara içmek inmenin en mühim risk faktörleridir. Türk halkının ortalama yarısı bu üç risk faktöründen minimum birini taşımaktadır.

İnmenin acil tedavisi

İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında, beyin dokusunda hasar oluşmaya adım atar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an ilkin damarın açılması ise tüm bu tarz şeyleri engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önüne geçer. Beyin dokusunda, inme sebebiyle oluşan hasarı, ne kadar kısıtlı tutabilirsek o aşama erken ve süratli düzelme sağlayabiliriz. Bundan dolayı, inme söz mevzusu olduğunda süratli tedavi erken ve süratli düzelme anlamına gelir.

Toplardamar içi pıhtı eritici ilaç tedavisi (Tromboliz)

İnme emareleri başladıktan sonrasında en geç ilk 4.5 saat içinde yapılabilen toplardamar içi pıhtı eritici ilaç uygulamasıdır.  İdeali mümkün olan en kısa süre içinde yapılmasıdır. Bu tedavi pıhtıyı çözerek kan akışının süratli ve etkin bir halde düzelmesine dolayısı ile inmenin düzelmesine destek verir.

Eğer hastanın durumu bu tedavinin uygulanması için uygun değil ya da inmenin oluşmasından itibaren geçen vakit dilimi uzamış ise damar içi pıhtı çözücü tedavi uygulaması yapılamaz. Doktorunuz tedavide başka ilaç ve yöntemlere başvuracaktır.