EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Epilepsi, (sara) hastalığı olarak ta adlandırılır. Beyindeki sinir hücrelerinin bazen anormal elektrikli deşarjları sonucu ortaya çıkan nörolojik bir bozukluktur. Beynin düzgüsel de emek harcaması ile elektriğin aşırı kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur ve geçici şuur kayına niçin olur. Deşarjların ortaya çıkmış olduğu bölge neresi ise o bölgenin görevine dair emareler ortaya çıkar.

Epilepsi nöbetlerinin fazlaca değişik çeşitleri, 40’ın üstünde nöbet tipi tanımlanmıştır. Fakat, akılda tutulması ihtiyaç duyulan iki çeşit nöbet olduğudur. Birincisi, parsiyel epilepsi nöbeti olarak adlandırılır. Doğrusu beyinde bir bölgeye sınırı olan başlamış olan nöbetlerdir. Birde beynin orta hat yapılarından meydana gelen yaygın epilepsi nöbeti (jenarilize epilepsi) denilen epilepsi nöbetleri de vardır ve bunlar değişik emareler gösterir. Epilepsi, emareler grubu ve bazı özelliklerin bir arada bulunmuş olduğu sendrom şeklinde de tanımlanabilir.

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI NEDENLERİ

Epilepsi hastalığı sebepleri iki grupta değerlendirilir. Birincisi, semptomatik epilepsi, beyin tümörü, iskemik lezyon, beyne giden kan akımı azaldığında beyin dokusundaki gıda maddeleri ve oksijen azalır ve bu durum hücre hasarına ve epilepsi nöbetlerine niçin olur. Gebelik döneminde annenin ilaç, sigara ve alkol kullanımı ve bebeğin gelişimini etkileyecek mikrobik hastalıklar, doğum esnasında oluşabilecek beyin zedelenmesi, kanaması, beynin oksijensiz kalması çocukta epilepsi hastalığı oluşmasına niçin olabilir.

Doğum sonrası menenjit ve beyin iltihabı şeklinde problemler de epilepsi hastalığına yol açabilir. Ateşe bağlı istemsiz kasılmalar (febril konvulziyon), tiroid bezi hastalıkları, B 6 vitamini eksikliği ve tüm vücudu etkileyen enfeksiyonlar şeklinde faktörler epilepsi (sara) hastalığına niçin olur.İdiopatik epilepsi, aileden geçen mutasyona uğramış genlerden dolayı genetik geçişli olarak ortaya çıkar.

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Epilepsi emareleri, her kişide farlılık gösterir ve hastalarda belirtilerin hepsi görülmeyebilir. Epilepsi nöbetler halinde kendini gösterir. Şuur kaybı, bayılma, titreme, yere düşme, halüsinasyon, otururken uzaklara dalma, nefes darlığı, nefesin kesilmesi, dokularda ve yüzde morarma, fazlaca fazla tükürük salgılanması, bayılma esnasında idrar kaçırma, hareketlerde denetim kaybı, kriz sonrası şaşkınlık, uyku hali, halsizlik ve bitkinlik, korku yada ürkü şeklinde emareler görülür.

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI TANISI

Epilepsi tanısı, ilk olarak nöroloji uzmanının yapacağı fizik muayene ve hastanın şikayetleri alınır. Hastanın bilemediği şuur kaybı ile oluşan nöbetler söz mevzusu ise, nöbet esnasında hastanın yanında olan kişiden data alınır. En ideal yöntem hasta nöbet geçirdiği sırada doktorun görmesidir. Fazlaca şüphelenilen hastaların hastaneye yatırılarak takip edilmesi gereklidir.

Bazı kalp hastalıkları da bayılma nöbetlerine niçin olduğundan kardiyoloji tetkikleri de gerekebilir. Epilepsi tanısı denildiğinde mühim bir incelem olan elektro-ensefalografi (EEG) denilen yöntemdir. EEG epilepsinin tipini belirlemede yada lokal ve parsiyel denilen gruptan, var ise bir odağı hangi bölgede, hangi şiddette bulunduğunu idrak etmek için de kullanılır. EEG özellikleri kimi zaman hastalarda düzgüsel çıkabilir. Bu durumda daha detaylı görüntülemek için hastayı bir gece öncesinden uykusuz bırakarak uyku esnasında EEG tetkiki yapılır. Gerekir ise gece boyu video eşliğinde EEG çekilir.

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI TEDAVİSİ

Epilepsi, kesinlikle doktora gidilmesi ve hekim lüzumlu görmüş olduğu sürece takip edilmesi ihtiyaç duyulan bir hastalıktır. Epilepsi, yaşam süresince devam edecek şeklinde algılanmamalıdır. Epilepsinin bazı türleri belli yaşlardan sonrasında tamamen düzelebilir ve ilaç kullanılmasına gerek kalmayabilir. Fakat, bu durum hassasiyetini korur ve ilaç tedavisinin bırakılmasını yalnız hastanın doktoru karar verir. Nöbetler tekrarlayabilir ve beynin oksijensiz kalması bazı sorunlara niçin olabilir. Her nöbet bir sonraki nöbeti tetikleyebilir. Tedavi edilmeyen ufak nöbet tipleri daha büyük nöbetlerin ortaya çıkmasına neden olur.

Epilepsi nöbetleri merdivenden düşme, sokakta olur ise trafik kazaları riskleri, suda boğulma, düşmeler esnasında ağır ya da hafifçe darbeler, yaralanmalar, gören evlatların ya da insanların korkması ve paniklemesi ve benzeri tehlikeler ihtiva eder. Bundan dolayı epilepsi nöbeti geçiren hastaya derhal müdahale edilmesi gereklidir. Epilepsi tedavisinde en öneli tedavi ilaç tedavisidir. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar beyin hücrelerinin aşırı uyarılmasına baskı yaparak nöbetleri engeller. Bu ilaç tedavisi her gün tavsiye edilen dozda ve saatlerde tertipli bir halde kullanılmalıdır. Epilepsi tedavisi tertipli olarak uygulandığında da nöbetler olabilir. Epilepsi tedavisi hiçbir hasta da yüzde yüz değildir.

Araştırmalara gore uygun tedavi şartlarında hastaların % 60’ında nöbetler tamamen kaybolur iken, % 20’sinde tedavinin en iyi şekilde uygulanmasına karşın nöbetler devam eder. İlaçlar ile tedavi edilemeyen epilepsi hastalarında cerrahi tedavi uygulanabilir. Epilepsi cerrahisi bu mevzuda uzmanlaşmış tıp merkezlerinde yapılır. Ameliyat esnasında nöbetlere yol açan beyin bölgesi fazlaca incelikli bir halde alınır. Cerrahi tedaviden sonrasında hastaların % 90’ı mühim derecede düzelme gösterir.

Epilepsi hastalarına uygulanan öteki cerrahi yöntem ise ayrık beyin ameliyatıdır. Bu ameliyat corpus callosumun kesilmesi yöntemidir. Fakat bu ameliyat bir fazlaca işlev bozukluğuna niçin olabileceğinden dolayı fazlaca fazla tercih edilmez. Bir öteki yöntem ise nöbetleri denetim altına almanın güç olduğu durumlarda boynun yan tarafına uzanan vagus siniri aracılığı ile beyine ikazlar göndermektir. Epilesi hastaları yada evlatların aileleri bu mevzuda bilgili olmaları ve doktordan izinsiz tedaviyi kesmemeleri ya da ara vermemeleri yaşamsal ehemmiyet taşır.