Endometrial Polip Nedir?

Rahim içi polip rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır. Rahim içi polip en sık rahimin fundus bölgesinde gelişirler. Endometrial(rahim içi) polip gelişiminde estrojen hormonunun tesiri olduğu düşünülmektedir.

Polip rahim içinden gelişen iyi huylu bir et parçasıdır.

Endometrial poliplerin kanserleşmesi oldukca nadirdir, 1000’de 3-5 oranında polipler kanserleşebilir.

Polip Patoloji

Endometrial poliplerin stromasında belirgin kan damarlarının oluşturduğu merkezi çekirdeği çevreleyen glandüler proliferasyonla karakterizedir.

Polipler fena huylu değildir fakat poliplerde kanser olma ihtimali binde 3 civarındadır.

Rahim İçi ve Rahim Ağzı Polip

Rahim içi polip sıklığı rahim biyopsisi ve rahimi alınan hanımlarda meydana getirilen araştırmalarda %10-20 oranında poliplere rastlandığı gösterilmiştir. Endometrial polip 20 yaşın altında hanımlarda görülme olasılığı azdır.Polipler 40-50’li yaşlarda daha sık gözükür.Poliplerin %60’ı menopoz öncesi (premenopoz)dönemlerde gözükür.

Polip Emareleri

Poliplerin coğu asemptomatiktir. Şu demek oluyor ki bir çok herhangi bir emare vermezler. Rahimde polip olan hanımlarda en sık emare düzensiz vajinal kanamalardır. Anormal vajinal kanaması olan hanımlarda meydana getirilen araştırmalarda %30’unda polipe rastlanmıştır. Polip olan hanımlarda tipik olarak kahverengi vajinal akıntı görülür. Kahverengi vajinal akıntısı olan hanımefendilerin polip olup olmadığının yada rahimde başka bir problem olup olmadığının kesinlikle tecrübeli bir jinekolog tarafınca değerlendirilmesi gerekir. Kahverengi akıntı Poliplerde sık olarak görülür.

Endometrial Polip Gebeliğe Engel Olur Mu ?

Polipler üreme çağlarında sık görülen lezyonlardır. İnferil populasyonda sık rastlanırlar. Polipler rahim içinde değişik boyutlarda ve değişik sayılarda ve değişik yerlerde gelişebilirler. Poliplerin biyolojik karekterleri, poliplerin patolojik özellikleri ve polip oluşturan etkenler poliplerin üreme üstüne etkilerininden görevli olabilirler. Polipin kendisi ya direkt tesirleri ile yada polip üreten faktörlerin indirekt tesirleri ile üreme üstüne negatif etkilerde bulunurlar. Kuramsal olarak polipler gebeliğin oluşmasında negatif tesir olarak şunlarla katkıda bulunabilirler;

  • düzensiz rahim içi kanamalar yapmaları
  • inflamatuar endometrial yanıt oluşturmaları(ria benzeri)
  • sperm geçişinde obstriktif defekt oluşturma olasılığı
  • embriyonun rahime tutunmasında fizyolojik ve endokrin(glycodelin molekülü) engel oluşturma
  • embriyo tutunması ve gelişmesine negatif mikro çevre tesiri.

Yukarıda sıralan etkilerinden dolayı rahim içi poliplerin hamileliğe engel oluşturabilirler.

Endometrial Polip Tanısı Iyi mi Konur ?

Endometrial polip tanısı kolay bir ultrason muayenesi ile tecrübeli bir jinekolog tarafınca derhal konulabilir.Polip tanısı için şu yöntemlerden yararlanılabilir;

SİS (Serumlu rahim incelenmesi)

Sis yöntemi yüksek doğruluk oranı,güvenli,süratli ve minimal invaziv tesiri sebebiyle polip tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir.

HSG (rahim filmi)

Rahim polip tanısında rahimde dolma defekti şeklinde polipler gözükebilirler.

Histeroskopi

Polip histeroskopi tanısı hem tanı hemde tedavi açısından en mühim araçtır.Histeroskopi ile polipler tespit edilerek aynı seansda alınırlar.

MR

Polip tanısında mr rutin olarak kullanılan bir tanı aracı değildir.

Endometrial Polip Ameliyatı

Polip tedavisi polipin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Polipler histeroskopi denen araştırma yöntemi ile rahim içine kamera il bakılarak değerlendirilir ve aynı anda makas ile kesilerek çıkartılır. Polip çıkartılmasında bu işlemi meydana getiren doktorun tecrübesi önemlidir.

Polip Ameliyatı , Histeroskopi İle Polip Çıkartılması Ameliyatı

Endometrial polip tedavisi polipin cerrahi olarak çıkartılması ile yapılır.Polip şu yöntemlerle çıkartılabilir.

  • Küretaj(D&C)
  • Histeroskopik polip rezeksiyonu
  • Transvajinal ultrason eşliğinde polip çıkartılması

Endometrial Polip Alınmazsa Ne Olur ?

Endometrial polipler çıkartılmazsa düzensiz ve yoğun kanamalar ve ara kanamaları devam eder ve buna bağlı kansızlık olabilir. Hastanın cinsel yaşamı ve toplumsal yaşamı bozulur ve kansızlık gelişirse de süerekli halsizlik ve bitkinlik olur.  Endometrial poliplerin kanserleşme olasılığı azda olsa vardır ve çıkarılmayan poliplerde kanserleşme bilhassa menapoz sonrası hanımlarda olur fakat aşırı obez ve polikistik over sendromu olan hanımlarda menapoz öncesi dönemde de görülebilir.

Polipler düzensiz kanama yaparak ve endometrial kavitede embriyonun tutulmasını bozarak hamile kalmayı da engelleyebilir. Hamile kalamayan ve polip tespit edilen hanımlarda poliplerin çıkartılması uygun olacaktır.

Polip Ameliyatı Ne Kadar Sürer ve Sonrası

Polip ameliyatı ayaktan günübirlik cerrahi girişim şeklinde yapılır, hastanede yatılması gerekmez. Ameliyattan ilkin 4-6 saat açlık yeterlidir. Hafifçe bir sedasyon analjezisi ile yapılır. Düzgüsel şartlarda işlem 10-15 dakika sürer. ve sonrasında hasta uyandıktan ve kendine ulaştıktan sonra 1-2 saat içinde hastaneyi terk eder. Ertesi gün düzgüsel hayatına devam eder ve işlemden sonrasında birkaç gün azca azca kanaması olabilir. Poliplerin azca da olsa tekrarlama riski mevcuttur o nedenle işleminizi meydana getiren doktora belli aralıklarla kontrole gitmek uygun olacaktır. Normalde polip ameliyatı sonrası tane düzensizliği düzelir ara kanamalar geçer ve kanamaların miktarı azalır. Şikayetlerde düzelme eğer olmazsa gene doktorunuza görünmeniz gerekir.

Endometrial polip tedavisi sonrası cinsellik kanama durduktan sonrasında başlayabilir.

Endometrial Poliplerin Bitkisel Tedavisi

Endometrial poliplerin bitkisel tedavisi, alternatif ilaçlar ile tedavisi yada hacamat uygulayarak düzelmesi söz mevzusu değildir. Bu şekilde alternatif ve bilimsel olmayan yaklaşımlar yalnız zaman ve paranızın israf edilmesidir. Lütfen bu tür yaklaşımlara saygınlık etmeyiniz.

Rahim içi endometrial polipler düzensiz kanama , ara kanaması, kahverengi lekelenme, tane kanamasının artması , ilişki sonrası kanama şeklinde emarelere yol açabilir. Bu yüzden halsizlik bitkinlik şeklinde kanamanın artması ile ilişkili şikayetlere niçin olur. Endometrial poliplerin tedavisinde histeroskopi en oldukca uygulanana ve en başarı göstermiş ameliyatdır. Rahim içine milimetrik bir kamera ile girilerek polip görülür ve mikro bir makas ile kesilerek çıkartılır. Polip ameliyatları günübirlik uygulanır, hastanede yatmayı gerektirmez.

Rahim içi poliplerin kanser olma ihtimali binde 3 oranındadır. Polip zemininde gelişen bir kanser olduğunda hastanın yaşına ve çocuk beklentisine nazaran tedavi planlanmalıdır.

Endometrial Polipler Gebeliğe Engel Mi ?

Polipler düzensiz kanama yaparak ve endometrial kavitede embriyonun tutulmasını bozarak hamile kalmayı da engelleyebilir. Hamile kalamayan ve polip tespit edilen hanımlarda poliplerin çıkartılması uygun olacaktır.

Endometrial Polipler Ağrı Yapar Mı ?

Polipler ağrı yapmaz fakat kanama düzensizliği yaparak tane sancısında yaşanmış olan ağrıların oluşmasına sebep olabilir.

Tamoksifen Kullanan Meme Kanseri Hastalarında Endometrial Kalınlaşma ve Polipler

Tamoksifen, östrojene duyarlı meme kanseri hastalarının 5-10 yıl kullanımı ihtiyaç duyulan bir ilaçtır. Bu ilaç meme kanseri tekrarlamasını, kanserin öteki memede tekrarlamasını ve metastaz yapmasını azaltır. Ek olarak hastaların yaşam süresini uzatır ve meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltır. Bu sebeplerle mühim bir ilaçtır. Tamoksifen meme kanseri üstüne koruyucu ve yararlı birçok etkide bulunurken yumurtalık ve rahim üstünde bazı negatif etkilerde bulunabilir. Tamoksifen yumurtalıklarda kistlerin gelişmesine sebep olur bu kistlerin bir çok kolay ve ameliyat gerektirmeyecek kistlerdir. Bunun tecrübeli bir karı doğum uzmanı tarafınca değerlendirilmesi gerekir. Birçok hasta tamoksifene bağlı kist geliştiği söylenilerek ameliyat olmaktadır. Bazılarında hakkaten ameliyat gerekirken büyük bir kısmı ameliyat gerektirmeden düzelebilir.

Tamoksifen endometrium üstünde de uyarıcı tesir gösterir ve endometriumun kalınlaşmasına neden olur. Bu kalınlaşmanın derecesi ve bununla beraber polip olup olmadığı ve hastaların kanamalarını olup olmadığı yada tane kanamasını paterninin değişip değişmediği endometrial kalınlaşması ve polibi olan hastalara müdahele ederken mühim bir mevzudur. Şu sebeple Tamoksifene bağlı rahim kanseri gelişebilir. Bunu anlamanın yegane yolu endometrial kalınlaşma yada polip gelişen hastalarda biopsi alınması yada rahim duvarının kazınmasıdır.

Tane görmeyen bir hanımda düzgüsel endometrium 4 mm’dir bunun üstündeki değerler kalınlaşma olarak kabul edilir. Endometrial kalınlaşma var ise ve bilhassa de bununla beraber kanama yada düzensiz kanama var ise endometrial kalınlığın biopsi alınarak , histeroskopi yada rahim duvarı kazınarak değerlendirilmesi ve çıkartılan materyalin kesinlikle patolojik incelemeye gönderilmesi gereklidir.

Meme kanseri hastalarının %5-10 ‘da BRCA gen mutasyonu vardır ve bu hastaların bir kısmında yumurtalık kanseri ve tamoksifen kullanımına bağlı rahim kanseri gelişme riski vardır. Bu sebeplerle meme anseri tanısı alan ve/yada tamoksifen kullanan hastaların daha sık aralarla jinekolojik muayeneye gitmesi gereklidir.