Bronşit

Bronşiol olarak adlandırılan ufak hava keseciklerinin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan iltihaplanma, keseciklerde daralmaya niçin olur ve bunun sonucunda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Çoğunlukla iki yaş altı çocuklarda meydana gelen ve alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığı olan bu olgu Akut Bronşit Hastalığı olarak tanımlanır. Çoğunlukla viral patojenlerin yol açmış olduğu bu hastalıktan yüzde 50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) mesuldür.

Bronşit emareleri nedir?

Akut bronşit hastalığı çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar ve hastalık varlığında gözlemlenen ilk emareler çoğu zaman hapşırma ve burun akıntısı şeklinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olur.

Bronşiollerde gelişen enfeksiyonun artışıyla beraber yüksek ateş ve iştahsızlık meydana gelebilir.

Hastalığın ilerlemesi ile beraber hava keseciklerinin dolması ve tıkanıklık oranının artması ile beraber solunum sıkıntısı gözlenir.

Solunum sıkıntısının artışı hastanın ani gelişen geçici öksürük krizleri yaşamasına niçin olur.

Hastalığın en belirgin klinik bulgularından bir diğeri hırıltı/hışırtı şeklinde duyulan solunum sesleridir.

Bronşit tanısı

Akut bronşit ve astım bronşit hastalıklarının klinik tablosu oldukça benzerdir ve bu durum karışıklığa yol açabilir. Bilhassa ilk bronşit hücumu esnasında bu ayrımı yapmak fazlasıyla zor olsa gerek sadece devam eden ataklarda meydana gelen klinik bulgular ile beraber tanılama işlemi kolaylaşır. Bu doğrultuda bronşit hücumu öncesinde viral enfeksiyon bulgusunun olmaması, hışıltı epizotlarının sık tekrarlaması, ailede atopi yada astım öyküsünün varlığı hastalığın bronşit astım bulunduğunu destekleyecek güçlü belirtilerdir.

 

Bronşit tanısı konulduktan sonrasında hastalığın sertliğini belirlemek adına klinik derecelendirme yapılır. Bu işlemi yaparken hastanın bir dakika içindeki solunum sayısı, hışırtılı solunum sesi, retraksiyon (çekilme) varlığı ve mevcut genel durumdaki bozukluklar (huzursuzluk, iştahsızlık, şuur bozukluğu vb.) göz önünde bulundurulur. Bronşit sertliği değerlendirme tablosuna nazaran 1-3 puan içinde ölçülen hastalıklar hafifçe, 4-8 puan arası orta şiddetli, 9 puan ve üstü ise ağır bronşit hastalığı olarak tanımlanır. Ağır tablolar çoğu zaman kronik bronşit olarak adlandırılan KOAH olgularında görülür.

Bronşit tedavisi iyi mi yapılır?

Akut bronşit tedavisinde amaç, hastaya destekleyici bakım uygulamak ve semptomları azaltarak rahatsızlığı en alt düzeye indirmektir. Hastada oksijen yüzdesinin normale dönmesi ve solunum sıkıntısının giderilmesi için tedaviye bronkadilatatör (bronşlarda genişlemeye neden olan) ajanlarla başlanır. Bronkadilataör tedavi uygulamasına cevap vermeyen, yineleyen solunum atakları olan ve ağır bronşit tablosu gözlenen hastalarda kortikosteroidlerin antienflamatuvar etkisinden yararlanılabilir. Hastaya uygulanan ilaç tedavisinin etkinliği tertipli aralıklarla değerlendirilmeli, dolayısıyla tüm tedavi uzman tabip tarafınca planlanmalıdır.

Bronşite ne iyi gelir?

Medikal tedavilere ek olarak yapılacak evde bakım uygulamaları bronşit hastalığının semptomlarını denetim altına alarak rahatlatıcı tesir izah edebilir.

Balgam problemi yaşayanlar için tuzlu su ile meydana getirilen gargara son aşama etkili uygulamalardan biridir. 1 bardak su ve 2 yiyecek kaşığı tuz ile hazırlanan karışımın tertipli aralıklarla uygulanması hem boğaz enfeksiyonunu yatıştırıcı tesir gösterir hem de bu bölgedeki balgamın atılmasını sağlayarak hava yolunu rahatlatır.

Kuru ve nemsiz ortam havası kişinin solunum sıkıntısını artırıcı tesir gösterir. Naturel nemlendiriciler ile ortam atmosferi ideal oranda nemlendirilebilir.

Akut bronşit hastalığı bronşiollerin ödem, mukus ve çeşitli hücresel kalıntılarla daralması sonucunda meydana gelir. Dolayısıyla ödemi denetim altına almak ve mukus salınımını azaltmak için hastaların günde minimum iki litre su tüketmesi gerekir.