Verem Hastalığı

Verem hastalığı, şu demek oluyor ki tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava kanalıyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis adlı bakterilerden doğar. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır.

Verem Hastalığı Niçin Olur? Tüberküloz Iyi mi Yayılır?

Verem hastalığı şu demek oluyor ki akciğer tüberkülozu havaya salınan mikroskobik damlacıklar kanalıyla insandan insana yayılan bakterilerden doğar.

Bu salınma, etken tüberküloz formuna haiz ve tüberküloz tedavisine hemen hemen başlamamış bir şahıs güldüğünde, hapşırdığında, konuştuğunda, öksürdüğünde, şarkı söylediğinde yada tükürdüğünde gerçekleşebilir.

Bir kişinin enfekte olabilmesi için bu salınan mikroplardan yalnız birkaçını soluması yeterlidir. Tüberküloz bulaşıcı olmasına karşın, kolaylıkla yayılan bir hastalık değildir. Bir yabancıdan verem kapmak zor olsa gerek, daha oldukça beraber yaşanılan bir kişiden diğerine geçer.

Verem vakalarının ve ölümlerin % 95’ten fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülür. Sadece gelişmiş ülkelerde bir zamanlar nadiren görülen tüberküloz enfeksiyonu, kısmi olarak AIDS’e yol açan virüs olan HIV’in ortaya çıkması sebebiyle 1985 senesinden itibaren yine yaygınlaşmaya adım atmıştır.

Dünya nüfusunun ortalama dörtte birinin gizli saklı verem hastalığı vardır. Bu insanların verem hastalığı bakterileri tarafınca enfekte olduğu, sadece (hemen hemen) hastalığa etken olarak yakalanmadığı ve hastalığı başkalarına bulaştıramadığı anlamına gelir. Verem hastalığı bakterileri ile enfekte olan kişilerin yaşam boyu % 5 ila 15 içinde verem hastalığına yakalanma riski vardır.

Bir şahıs etken verem hastalığı geliştirdiğinde, hastalığın öksürük, ateş, gece terlemesi yada kilo kaybı benzer biçimde emareleri ve semptomları aylarca yalnız hafifçe seviyede görülebilir.

Bu durum, tıbbi yardım aranmasında gecikmeye yol açarak bakterilerin başkalarına bulaşmasına niçin olabilir. Etken verem hastalığı olan kişiler, bir yıl süresince yakın temas kanalıyla averajda 5 ila 15 kişiye daha bulaşabilir. Minimum iki hafta süresince uygun ilaç tedavisi gören etken verem hastalığı hastalarının bir çok artık bulaşıcı değildir.

Verem hastalığı çoğunlukla erişkin fertleri etkisinde bırakır. Sadece, tüm yaş grupları risk altındadır. HIV taşıyan, yetersiz beslenen yada diyabetli insanoğlu benzer biçimde bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin yanı sıra tütün kullanan bireylerin hasta olma riski daha yüksektir.

Eğer uygun tedavi uygulanmazsa, vereme yakalanmış, sadece başka tıbbi sorunları olmayan bireylerin ortalama % 45’i ve HIV benzer biçimde bağışıklık sistemi hastalığı bulunan bireylerin neredeyse tamamı yaşamını yitirecektir.

Verem Hastalığının Emareleri Nedir?

İnsan vücudu verem hastalığına yol açan bakterileri barındırsa da, bağışıklık sistemi çoğu zaman etken olarak hasta olmayı engelleyebilir. Bu yüzden tıp uzmanları verem hastalığının aktiflik durumuna dayanarak bir fark yapar.

Latent verem hastalığı, şu demek oluyor ki gizli saklı verem hastalığı durumunda, bireyde bir verem hastalığı bakterilerinden meydana gelen bir enfeksiyon vardır. Sadece bakteriler vücutta etken olmayan bir durumda bırakılırlar ve emarelere ya da semptomlara niçin olmazlar.

Gizli saklı verem hastalığı şu demek oluyor ki TB enfeksiyonu bulaşıcı değildir. Sadece süre içinde gizli saklı veremden etken verem hastalığına dönüşebilir. Bu yüzden tedavi gizli saklı verem hastalığı olan bireyler için de verem hastalığının tedavi edilmesi, hastalığın yayılmasını denetim etmeye destek olmak için önemlidir.

Meydana getirilen araştırmalardan elde edilmiş tahminlere gore dünya üstünde ortalama 2 milyar insanda gizli saklı verem hastalığı vardır. Latent verem hastalığının kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak belirgin bir semptomu yoktur.

Etken verem hastalığı durumunda ise TB bakterileri etken durumdadır ve enfekte ettikleri fertleri hasta ederler. Bu durumdaki bireyler hastalığı çevrelerindeki kişilere yayabilir. Verem hastalığı, TB bakterileri ile enfekte olduktan sonraki birkaç hafta içinde ya da seneler sonrasında ortaya çıkabilir.

Etken verem hastalığının emareleri ve semptomları içinde üç haftadan daha çok devam eden öksürük, kan öksürme, göğüs ağrısı, nefes alırken ağrı, öksürürken ağrı, bitkinlik, ateş, gece terlemeleri, titreme nöbetleri, iştah kaybı, istemsiz zayıflama bulunur.

Tedavisi olmadan tüberküloz ölümcül olabilir. Tedavi edilmeyen etken verem hastalığı çoğu zaman akciğerleri etkisinde bırakır, sadece kan dolaşımına geçmesi durumunda, damar kanalıyla böbrekler, omurga ve beyin benzer biçimde vücudun öteki organlarına yayılabilir. Enfekte olan organa gore değişik emare ve semptomlar ortaya çıkabilir.

Omurga tüberkülozu sırt ağrısına ve sertliğe niçin olabilir. Tüberküloz artrit ise çoğu zaman kalçalar ile dizleri etkisinde bırakır ve eklem hasarına neden olur.

Beyne ulaşan tüberküloz bakterileri menenjite, şu demek oluyor ki beyni kaplayan zarın şişmesine niçin olabilir. Bu haftalarca devam eden aralıklı yada kalıcı bir baş ağrısına niçin olabilir. Şişme hem de zihinsel yetilerde değişikliklere de yol açabilir.

Böbrek tüberkülozu ise idrarda kana niçin olabilir. Karaciğer de böbrekler benzer biçimde kan dolaşımındaki atıkları ve kirleri filtre etmeye destek verir ve tüberkülozdan etkilenirse bu işlevi bozulur.

Fazlaca ender vakalarda tüberküloz kalbi çevreleyen dokulara bulaşabilir, bu da kalbin kanı muntazam bir halde pompalamasını engelleyecek irin ve sıvı toplanmalarına niçin olabilir. Kalp tamponadı ya da perikardiyal tamponad isminde olan bu durum ölümcül olabilir.