Varis Nedir?

Varis, toplumun büyük bir bölümünde görülen gerek kozmetik gerekse de fonksiyonel şikayetler açığa çıkaran bir problemdir. Alt ekstremitede yer edinen toplardamarlarda açığa çıkan bozukluklar ve deformasyonlar sonucunda yaşanmış olan varis problemi, kişinin günlük yaşamını da mühim derecede etkilemektedir.

Varis Iyi mi Oluşur?

Varisler çoğu zaman bacaklarda bulunan toplardamarlarda venöz reflü problemi sonucunda kirli kanın kalbe dönüşünde problem olmasıdır. Kirli kan tüm vücuttan temizlenmek suretiyle akciğerlere gitmek için kalbe dönmelidir. Toplardamarlarda kan aşağıdan yukarıya doğru giderken damar içinde kapakçıklar bozulduğundan kan geri kaçmaya adım atar ve toplardamarlarda tazyik oluşturarak onları bozulma eder. Damar bozulma olunca kaçak daha da artar ve kısır döngü devam eder.

Varis Emareleri Nedir?

Varis probleminin hastada açığa çıkardığı problemler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 • Bacaklarda yanma, ağrı ve baskı hissi
 • Cilt altından mor ve yeşil renkli damarların görülmesi
 • Cilt altından uzamış, kıvrılmış ve büzülmüş damarların görülmesi
 • Gece krampları
 • Bacaklarda bitkinlik ve zonklama hissi
 • Ödem
 • Kaşıntı

Varis Sebepleri Nedir?

Varis oluşumuna yol açan pek oldukça unsur bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 • Genetik faktörler
 • Cinsiyet (Hanımlarda daha oldukça görülmektedir)
 • Hareketsizlik
 • İleri yaş
 • İdeal kilonun üstünde olma
 • Erişkinlik, gebelik ya da menopoz şeklinde hormonal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı dönemler
 • Travmatik vakalar (damar yaralanmaları)

Varis probleminin açığa çıkmasında hem de; uzun süre oturmak, uzun süre ayakta durmak, oldukça dar giysiler ve devasa yükseklikte topuklu ayakkabılar tercih etmek ve kabızlık durumları da rol oynayabilmektedir. Bu durumlar; yaşam tarzında uygulanacak bazı değişimler ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Varislerde Iyi mi Tanı Konulur?

Günümüzde varis probleminin tanısında birçok radyolojik araştırmalardan faydalanılmaktadır. Bu incelemeler içinde en nitelikli veriye ulaşılmasını elde eden yöntem ise renkli Doppler ultrasonografidir. Renkli Doppler ultrasonografisi; hasta yatarken ve ayaktayken çekilmesi ihtiyaç duyulan bir araştırma yöntemidir. Bacaklardaki varislerin kati tanısında başvurulan renkli Doppler ultrasonografisi, toplardamarların yapısını, oluşan pıhtıları, kapakçıklardaki bozukluklar ve kaçakların belirlenmesinde etkili rol oynamaktadır.

Varis tanısının konmasında ender de olsa başvurulan öteki yöntemler ise; bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) ve venografi incelemeleridir. Varis tedavisinin başarıya ulaşmış bir halde uygulanmasında tanı süreci büyük ehemmiyet taşımaktadır. Öyleki ki; yetmezlikli damarın tespit edilmesinin yanı sıra hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiğine de tanı sürecinde karar verilmektedir.

Varis Tedavisi

Varis problemi hastaların çoğunda senelerce herhangi bir şikayete niçin olmazken bazı hastalarda ise günlük yaşam aktivitelerini sekteye uğratacak derecede semptomlara yol açabilmektedir. Kozmetik şikayetlerin yanı sıra gere krampları, bacaklardaki kronik bitkinlik ya da ağrı problemlerinin yanı sıra tedavi edilmeyen varisler vakit içinde akciğere pıhtı atması ya da yara açılmalarına niçin olabilmektedir. Bu yüzden varis probleminin denetim altına alınması, nitelikli tabı şekillerinin uygulanması ve tedavi planlamasının doğru bir halde uygulanması gerekmektedir.

Günümüzde varis probleminin tedavisinde değişik yöntemler uygulanmaktadır. Varis tedavisinin temelde iki asal amacı bulunmaktadır. Bunlar; yetmezlikli toplardamarın tedavi edilmesi ve varis probleminin tekrarının önlenmesi ile hastada açığa çıkan şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Varis Tedavisinde Başvurulan Yöntemler Nedir?

Varis tedavisinde cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki şekilde uygulanabilmektedir;

Varis Ameliyatı

Varis ameliyatında varis probleminin yaşandığı damarın tespit edilmesi sonrasında ayak bileği ve kasıktan oluşturulan minik kesiler ile damar uçlarının bağlanarak çıkarılması disiplinine dayanmaktadır. Bu yöntem çoğu zaman anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

Varis tedavisinde ameliyat seçeneği uzun senelerdir uygulanan klasik bir yöntemdir. Şu an bu yöntemi pek tercih etmiyoruz. Hem anestezi uygulaması hem de kesi açılması sebebi ile günümüzde oldukça daha konforlu yöntemler geliştirilmiştir.

Lazer Yöntemi

Varis tedavisinde damar içine gönderilen kateter yardımı ile lazer enerjisi gönderilmektedir. Bilhassa kılcal damar varisleri olan hastalarda kılcal damarların yakılması ya da büyük damarlarda damarın içerden yakılması disiplinine dayanmaktadır. Çoğu zaman tümesan anestezi yöntemi uygulanan lazer tedavisi sonrasında varisli damarlar vakit içinde küçülerek kaybolmaktadır.

Radyofrekans Yöntemi

Varis tedavisinde son yıllarda başvurulan yöntemlerden biri de radyofrekanstır. Bu yöntem çoğu zaman genel ya da lokal anestezi altında ve ultrasonografi kılavuzluğunda gerçekleştirilmektedir. Uygulama sonrasında minimal düzeyde ağrı ve morarma yaşanabilmektedir. Bununla beraber tedavi sonrasında egzersiz programlarının aksatılmaması önerilmektedir.

Yapıştırma Yöntemi

Bu teknik varisli damara lokal anestezi altında kateter yardımıyla girilerek yapılmaktadır. Kullandığımız biyolojik yapıştırıcı ile damar iptal edilmekte ve kan düzgüsel damara yönlendirilmektedir. Bu teknikte kanama, morarma şeklinde komplikasyonlar görülmez ve hasta derhal düzgüsel hayatına döner.

Skleroterapi ve Köpük Tedavisi

Skleroterapi halk içinde iğne tedavisi olarak tanımlanmaktadır. Damar içine iğne aracılığı ile gönderilen ilacın yetmezlikli damarı dondurması ve etkisiz hale getirilmesi disiplinine dayanmaktadır. Ana damarlara uygulanamaz. Bir tek yüzeyel kılcal damarlara uygulanabilir.

Güncel varis tedavileri içinde en sık başvurulan yöntem olan köpük tedavisi; klasik iğne tedavisinde kullanılan ilacın hava ile teması sağlanarak köpürtülmesi sonucunda yetmezlikli damara enjekte edilmesi işlemidir.

Köpük tedavisinin skleroterapiden (iğne tedavisi) farkı; oldukça daha azca oranda ilaç kullanılması ve geniş damarlarda daha süratli tesir göstermesidir. Damar içine verilen ilaç ile damar dondurulmakta ve etkisiz hale getirilmektedir. Varisin öteki tedavi yöntemlerine oranla oldukça daha konforlu bir süreç sunmaktadır.

Varis Tedavisinde Varis Çorabının Kullanılması

Dolaşım bozuklukları ve toplardamar yetmezlikleri sonucunda açığa çıkan varis probleminin tedavisini destekleyici olması sebebi ile varis çorabı kullanımı önerilmektedir. Hekim kontrolünde kullanılması ihtiyaç duyulan varis çorabının; gün içinde devamlı kullanılması ve sabahları yataktan kalkmadan giyilmesi gerekmektedir.