Yılan Sokması

Türkiye’de tropikal iklim özelliği sebebiyle, yılan ısırmaları, akrep sokmalarına çoğunlukla rastlanılmaktadır. Sıhhatli çocuk ve genç erişkinlerde ciddi toksisiteye neden olan bu tip zehirlenmeler mortalite ve morbiditeye sebebiyet verebilir. Bu yazıda güncel bilgiler eşliğinde, yılan ısırması ve akrep sokması sebebiyle acil servise başvuran hastaların yönetiminden bahsedilecektir. Mevcut toksikoloji kitaplarında genel olarak bu tür zehirlenmeler anlatılsa da, yılan ve akrep türlerinin bölgesel farklılıkları ve yarattıkları zehirlenmelerin çeşitliliği oldukça ehemmiyet arz eder. Bu yazıda bilhassa bölgemiz türlerine ilişik zehirlenme tablolarına değinilmiştir. Yılan Isırması […]

Yazının Devamı