NEVRASTENİ NEDİR?

Çoğu zaman baş ağrısı ve sinirlilik şeklinde semptomlarla, bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan fizyolojik ve zihinsel tükenme ile açıklanan bir durumdur. Nevrasteni hala Hong Kong ve Tayvan şeklinde Doğu vatanlarında teşhis edilmektedir. Bununla beraber, batıda, yorgunluğun, kendi başına bir hastalıktan ziyade başka bir bozukluğun bir emaresi olduğu görülmektedir. NEVRASTENİNİN NEDENLERİ Nevrasteninin sebebi hala bilinmemektedir, sadece bir çok bozuklukta olduğu şeklinde, belirli predispozan faktörler mühim bir rol oynayabilir, bunlardan başlıcaları kalıtım faktörleri, meslek (yüksek stresli meslekler), yaş (20-55 yaş arası) ve […]

Yazının Devamı