Sağ Kalp Yetmezliği

Sağ kalp yemezliği (SKY), altta yatan nedenden bağımsız olarak sağ kalp (SK) yapı ya da fonksiyon bozukluğu ve bu yüzden klinik bozulma olarak tanımlanmıştır. Görülme sıklığı değişik popülasyonlarda değişkenlikler göstermesine karşın SKY varlığının; mortaliteyi arttırdığı, kati olarak bilinmektedir. Akut SKY, sağ ventrikülün (SV) kafi preload olmasına karşın optimal dolaşımını destekleyememesinden oluşur. SV, sol ventrikülün (LV) aksine düşük pulmoner dolaşım basıncına uyum elde etmiştir ve basınçtan ziyade volüm değişikliklerine adapte olmuştur. SKY; artmış SV afterload (pulmoner emboli, hipoksi, asidemi) yada azalmış […]

Yazının Devamı