Ses Kaybı

SES BOZUKLUKLARI VE SES KISIKLIĞI

Ses kısıklığı olan bireyler bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurur ve uzman tarafınca videostroboskopi, laringoskopi şeklinde aletler kullanılarak gırtlakta yapısal yada işlevsel herhangi bir bozukluk olup olmadığı araştırılır. Uzman doktor hastalığın tanısını koyar ve probleminin cerrahi ve/ yada ses terapisi metotlarından hangisi ile tedavi edilmesi gerektiğine karar verir.

Ses terapisi kimler tarafınca yapılır?

Ses terapisi, yalnızca üniversitelerin sıhhat bilimleri fakültelerindeki 4 senelik dil ve konuşma terapisi lisans programından yada dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yada doktora programından mezun olmuş dil ve konuşma terapistleri tarafınca yapılabilir.

29007 sayılı Resmi Gazete gösterilen “Sıhhat Meslek Mensupları ile Sıhhat Hizmetlerinde Çalışan Öteki Meslek Mensuplarının İş ve Vazife Tanımlarına Dair Yönetmelik” EK1 ve EK1/B maddelerinde ‘Ses Terapisi’ sıhhat meslek mensubu olarak dil ve konuşma terapistlerinin görevleri içinde tanımlanmıştır. Bu yüzden ses terapisi için gidilmesi ihtiyaç duyulan uzmanın {mezun olduğu} fakülte ve bölümler iyi araştırılarak seçim yapılmalıdır.

Ses Terapisi şan dersi değildir, meslek yasası gereği konservatuvar yada müzik öğretmenliği eğitimi almış eğitmenler tarafınca yapılamaz.

Konuşma sesine yönelik terapi ile şarkı sesini eğitmek ayrı şeylerdir. Ilkin konuşma sesi, ses terapisi ile bu mevzuda uzman bir dil ve konuşma terapisti tarafınca düzeltilir. Peşinden şarkı sesi , şan eğitimi ile şan eğitmeni tarafınca çalıştırılır. Patolojik sese verilen şan eğitimi ile sıhhatli sese verilen şan eğitimi de farklıdır. Patolojik sese verilen şan eğitimleri de bu mevzuda uzman olan şan eğitmenleri tarafınca verilmelidir.

Ses terapisi ve sesin değerlendirilmesi

Dil ve konuşma terapisti, ses kısıklığı yada şikayeti yaşayan fertleri algısal ve akustik ve/yada aerodinamik analizlerle değerlendirerek sesin kalite, perde ve sertlik şeklinde özelliklerini ortaya koyar. Kişinin ses kullanımını değişik ortamlarda değerlendirerek kişinin yapmış olduğu ses suiistimalinin nedenini bulmaya çalışır. İlk görüşmede hastadan detaylı bir öykü alarak sesini negatif yönde etkileyen tüm yanlış kullanımları belirler. Hastanın medikal öyküsü detaylı bir şekilde dinlenir ve şikayetin başlangıcı ve seyrine dair informasyon elde edilir. Dil ve konuşma terapisti, hastanın duygusal durumuna dair informasyon edinir ve yaşanılan ses bozukluğu şikayetinin stres ve psikojenik durum kaynaklı olup olmadığını araştırır. Meydana getirilen detaylı değerlendirmenin arkasından her hastanın tanısına ve özelliklerine uygun bir ses terapisi programı hazırlanmış olur ve hastayı terapi süreci hakkında bilgilendirilir. Terapi sürecinin sonunda yeniden akustik ve/yada aerodinamik ses ölçümleri alarak tedavi öncesi-sonrası sonuçlar karşılaştırılır ve hastaya lüzumlu izahat yapılır.

Akustik Ses Analizi

Akustik ses analizinde hastaların ses üretim işlevleri indirekt olarak değerlendirilir. Ses telleri bu analizde direkt görüntülenmez, sadece ses tellerinin titreşim özelliklerine ilişkin informasyon edinir. Ses terapisinin gidişatı ve işe yararlığı mevzusunda objektif informasyon verir.

Kliniğimiz bünyesinde ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi süreci için Computerize Speech Lab ve Visi-Pitch çözümleme sistemleri kullanılmaktadır.

Aerodinamik Ölçümler

Aerodinamik ölçümler ses üretiminde kullanılan hava volümü ve hava akımı miktarını ölçer. Ses tellerinin titreşimi ses tellerinin bir araya gelmesi, subglotik tazyik, ve glotisteki hava akımı yardımıyla olur. Dolayısıyla, hava volümü ve akımı ölçümleri; hastaların  fonasyon için lüzumlu hava akımını düzenleyerek laringeal mekanizmayı uygun bir halde kullanıp kullanmadığına dair informasyon verir.