Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması (tinnitus) çoğunlukla uğultu, ıslık, su ve rüzgar gürültüsünü çağrıştıran sesler duymak şeklinde tanım edilebilen hafifçe ve yüksek şiddetli gelişebilen bir şikayettir.

Kulak çınlamasının kişiye direkt bir ziyanı olmasa da, kulak çınlamasının altında yatan sebep zarar verici olabilmektedir. Bu bağlamda her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Eğer araştırma sonucunda kulak çınlamasına neden olan herhangi bir niçin bulunamazsa; çınlamanın sağlığa bir tehdit oluşturmadığı söylenebilir. Netice olarak hastanın endişesi ortadan kaldırılırsa hasta bir süre sonrasında çınlamayı algılamamaya başlayabilir

Bazı kişilerde ise kulak çınlaması, oldukca ciddi ruhsal etkilere yol açabilir. Bunların içinde depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri sayılabilir. Bu hastalarda tedavi koşul olduğu benzer biçimde psikiyatrik destek de gerekmektedir.

Kulak çınlaması niçin olur? Kulak çınlaması sebepleri nedir?

Kulak çınlaması bir hastalık değil, bir emaredir.  Kulak çınlamasının sebepleri içinde kulak yolunu tıkayan kulak kiri, dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı, kulağın yüksek sese maruz kalması, kulak ve kafa travmaları, çene eklemi bozuklukları, yüksek gerilim, damar sertliği, omurilik kaynaklı hastalıklar, yaşlanma kaynaklı işitme kayıpları, otoskleroz ve Meniere hastalığı benzer biçimde bazı iç kulak hastalıkları, kulağa zararı dokunan bazı ilaçlar, iç kulak ve beyin sapı tümörleri,  metabolik hastalıklar, böbrek hastalıkları, hormonsal bozukluklar sıralanabilir.

Kulak çınlamasına neden olan nedenler özetle şunlardır:

İşitme kaybı

İç kulakta (koklea), kulağın ses dalgalarını aldığında hareket eden minik, kırılgan tüy hücreleri vardır. Bu hareket, kulaktan beyne (işitme siniri) giden sinir süresince elektrik sinyallerini tetikler. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar. İç kulağını içindeki kıllar bükülür yada kırılırsa (bu yaşlandıkça yada tertipli olarak yüksek seslere maruz kaldığınızda olur) -beyine rastgele elektriksel ikazlar sızdırılmasıyla kulak çınlaması şikayeti oluşabilir.

Kulak enfeksiyonu yada kulak kanalı tıkanıklığı

Kulak kanallarında sıvı birikmesi neticesinde kulaklar tıkanabilir. Bu durum da kulaktaki basıncı değiştirerek kulak çınlamasına niçin olabilir.

Baş yada boyun yaralanmaları

Baş yada boyun travması iç kulağı, işitme sinirlerini yada işitmeye bağlı beyin işlevini etkileyebilir. Bu tür yaralanmalar çoğu zaman tek kulakta çınlamaya niçin olur.

Kullanılan bazı ilaçlar

Kullanılan bazı ilaçlar kulak çınlamasına niçin olabilir yada çınlamanın sertliğini artırabilir. Genel olarak bu ilaçların dozu ne kadar yüksekse kulak çınlaması o denli şiddetlenebilir. Tinnitusa niçin olduğu malum ilaçlar içinde nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve bazı antibiyotikler, kanser ilaçları, diüretikler, antimalaryal ilaçlar ve antidepresanlar bulunur.

Kulak çınlamasına neden olabilen daha azca yaygın nedenler de şunlardır:

Meniere hastalığı

 

Kulak çınlaması bir iç kulak hastalığı olan Meniere hastalığının erken bir göstergesi olabilir.

Östaki borusu disfonksiyonu

Tayyare yolculuğu örneğindeki benzer biçimde atmosfer basıncı değişikliklerinde kulak zarına dışarıdan olan tazyik östaki disfonksiyonu olan kişilerde tüp yeterince çalışmadığı için karşılanamaz. Bu durumda kulak zarının çökmesine bağlı kulak çınlaması şikayeti oluşabilir.

Kulak kemiği değişimleri

Orta kulaktaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyusunu etkileyebilir ve bu durum da kulak çınlamasına niçin olabilir.

İç kulakta kas spazmları

İç kulaktaki kaslar gerilebilir (spazm), bu durum da kulak çınlaması, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissine niçin olabilir.

Temporomandibular eklem (TME) bozuklukları

Başın her iki yanında kulakların önünde bulunan ve alt çene kemiğinin kafatasınızla buluşmuş olduğu yer olan TMJ ile ilgili problemler da kulak çınlamasına yol açabilir. Şu demek oluyor ki çınlayan kulaklar kimi zaman çene yada dişlerle ilgili işitsel olmayan bir sorunla ilgili olabilir.

Akustik nöroma yada öteki baş ve boyun tümörleri

Akustik nöroma, beyinden kulağa giden kraniyal sinirde gelişen, denge ve işitmeyi denetim eden iyi huylu bir tümördür. Bununla beraber öteki boyun yada beyin tümörleri de kulak çınlamasına niçin olabilir.

Kan damarı hastalıkları

Kulak çınlaması kan damarı hastalıklarından da kaynaklanabilir.

Öteki kronik hastalıklar

Diyabet, tiroid problemleri, migren, anemi ve romatoid artrit ve lupus benzer biçimde otoimmün bozuklukları içeren hastalıkların tümü kulak çınlaması ile ilişkilendirilebilir.

Kulak çınlaması için risk faktörleri nedir?

Oldukça yaygın şekilde görülebilen kulak çınlamasında bazı risk faktörleri şunlardır:

Yüksek sese maruz kalma

Ağır ekipman, motorlu testereler ve alev ateş silahlardan çıkan yüksek sesler, gürültüyle ilgili işitme kaybının yaygın kaynaklarıdır. MP3 çalarlar benzer biçimde taşınabilir müzik cihazları da uzun süre yüksek sesle çalınırsa gürültüye bağlı işitme yitirilmesine niçin olabilir. Bilhassa gürültülü ortamlarda çalışan kişiler risk altındadır.

Yaş

Yaşlanan kişilerin kulaklarınızda şleyen sinir liflerinin sayısı azalır ve bu durum da kulak çınlamasıyla ilişkili işitme problemlerine niçin olabilir.

Cinsiyet

Kulak çınlaması şikayeti erkeklerde hanımefendilere nazaran daha çok görülür.

Tütün ve alkol kullanımı

Sigara içen kişilerde kulak çınlaması gelişmesi riski daha yüksektir. Aşır alkol tüketimi de kulak çınlaması gelişmesini artırabilen risk faktörleri arasındadır.

Bazı sıhhat sorunları

Aşırı kiloluluk, kardiyovasküler problemler, yüksek gerilim, artrit yada kafa travması öyküsü kulak çınlaması riskini artırır.

Kulak çınlamasının emareleri nedir?

Kulak çınlaması, ıslık sesi, tıslama sesi, uğultulu, yüksek tonlu ve zonklama şeklinde kendini belli edebilir Çınlama esnasındaki bu sesler kimi zaman sinir bozucu bir hale vararak kişinin ruhsal durumunu da etkileyebilir. Bazı durumlarda, çınlama esnasındaki ses o denli yüksek olabilir ki, harici sesi konsantre olma zorlaşabilir. Durumdan şikâyetçi olan hastadan başkası bu sesi duymaz.

 

Öte taraftan ender durumlarda, kulak çınlaması (tinnitus) çoğu zaman kalp atışıyla hem de ritmik şekilde bir nabız yada boğmaca sesi olarak belirebilir. Bu duruma pulsatil tinnitus denir. Tabip muayene esnasında bu tür kulak çınlamasını duyabilir.