Kolera

Kolera, çağdaş olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı yitirilmesine (dehidrasyona) niçin olmaktadır. Oldukca süratli yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.

KOLERA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kolera, Vibrio cholerae bakterilerinin ciddi tesirleri ince bağırsakta salgıladığı toksin olarak adlandırılan zararı dokunan maddelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Toksinler bağırsaklardan büyük miktarlarda sıvı salgılanmasına niçin olmaktadır. Bu durum ishal ve süratli sıvı ve elektrolit (vücut tuzları) kaybıyla sonuçlanmaktadır.

KOLERA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek yada içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Kafi temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.

KOLERA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Kolera olan kişilerde bakterileri aldıktan 12 saat ya da 5 gün sonrasında ciddi semptomlar gelişmektedir. Kolera hastalığı kimi zaman pirinç suyu şeklinde tanımlanan, şiddetli, oldukça oranda, sulu ishal yada kusma ile kendisini göstermektedir. Koleranın en mühim emareleri şunlardır:

  • Şiddetli ishal
  • Şiddetli kusma
  • Susuzluk
  • İdrar çıkışında azalma
  • Kas krampları
  • Huzursuzluk
  • Sinirlilik

KOLERA HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR?

Kolera tedavi edilmediği takdirde hastada günde 10-15 litre sıvı yitirilmesine niçin olabilir.  Ciddi sıvı kaybı yaşayan hastalar saatler içinde şok ve ölümle karşılaşabilmektedir. Kolera hastalarda şu sıhhat problemlerine de niçin olabilir:

  • Gerilim düşüklüğü (Hipotansiyon)
  • Kanda düşük potasyum (Hipokalemi)
  • Kalp atım hızında artış
  • Ağız kuruluğu
  • Cilt elastikiyetinde azalma

Ek olarak tedavi edilmeyen koleranın hastada yarattığı ciddi dehidrasyon şunlara yol açabilir:

  • Böbrek yetmezliği
  • Şok
  • Koma
  • Ölüm

KOLERA NASIL TEŞHİS EDİLİR?>

Kolera emaresi ile hastaneye başvuran hasta, hekim tarafınca fiziki muayene yapılır. Kolera teşhisinin kati konulması için hastadan gaita(dışkı) örneği alınarak laboratuvara gönderilir.  Gaita testinde Vibrio cholera bakterisinin görülmesi üstüne hastaya kolera teşhisi konularak tedavi planlaması yapılmaktadır.

KOLERA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kolera çoğunlukla ölümle sonuçlanabilen oldukça ciddi bir hastalıktır. Koleranın primer tedavisi kaybedilen sıvının ağız yada damar kanalıyla yerine konmasıdır. Ağızdan alınan sıvılarla sıvı kaybının yerine konmasına çalışılır. Ciddi sıvı kayıplarında bilhassa hasta bulantı ve kusma sebebiyle kafi sıvı ve besin alamıyorsa damar kanalıyla sıvı verilmesi gerekebilir. Kolera tedavisinde bilhassa ciddi seyreden hastalarda sıvı tedavisi yanında hastalığa yol açan mikrobiyal etkene yönelik tedavi yapılır. Gebeler ve ciddi beslenme bozukluğu, HIV infeksiyonu şeklinde altta yatan hastalığı olan tüm hastalara kolera bakterilerine etkili antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotikler ishal süresini ve çıkarılan dışkı miktarını azaltarak daha süratli iyileşmeye destek sunar. Antibiyotik tedavisine doktorunuz karar verecektir.