Kalbin hızlı atması

Taşiaritmi olarak da adlandırılan taşikardi, dinleme esnasında kalp hızının normali aşmasıdır. Genel olarak, yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızının dakikada 100’ün üstünde olması taşikardi olarak kabul edilir. Altta yatan nedene ve kalbin ne kadar emek vermesi gerektiğine bağlı olarak kalp çarpıntısı tehlikeli olabilir. Taşikardisi olan bazı kişilerde hiçbir emare yada komplikasyon olmayabilir. Bununla beraber inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini mühim seviyede artırır.

Kalp çarpıntısı niçin olur?

Kalp atış hızı, kalp dokusundan gönderilen elektrik sinyalleri yöntemiyle denetim edilir. Düzgüsel kalp hızı dakikada ortalama 60 ila 100 atıştır. Kalp çarpıntısı, kalp dokusundaki bir anormallik sebebiyle süratli elektrik sinyalleri üretimi sonucunda gelişir. Kalp fazlaca süratli attığında, kanı vücuda pompalama verimi düşer. Sonuçta da kalbin kendisi de dahil olmak suretiyle vücudun geri kalanına kan akışı azalır.

Kalp çarpıntısının sebepleri nedir?

Kalp çarpıntısı, çoğu zaman kalbin pompalama hareketini denetim eden düzgüsel elektriksel uyarımlardaki bir bozulmadan doğar. Kimi zaman taşikardinin kati sebebi saptanamaz. Aşağıdaki durumlar, koşullar ve hastalıklar ihtimaller içinde taşikardi sebepleri içinde bulunur:

Belirli ilaçlara tepki

Kalbin bazı doğumsal anomalileri

Oldukca fazla alkol tüketmek

Kokain ve öteki bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı

Elektrolit dengesizliği

Koroner arter hastalığı

Kalp kapakçık hastalığı

Kalp yetmezliği

Kalp kası hastalığı

Kalp tümörleri

Kalpteki enfeksiyonlar

Hipertansiyon

Tiroid bezinin fazla emek vermesi

Sigara içmek

Bazı akciğer hastalıkları

Taşikardi emareleri nedir?

Kalp çarpıntısı, organ ve dokuların oksijenden yoksun bırakabilir ve aşağıdaki taşikardi emare ve şikâyetlere niçin olabilir:

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Nabızda hızlanma

Kalp atışlarını sezmek

Göğüste hastalık hissi

Göğüs ağrısı

Bayılma (senkop)

Taşikardi tipleri nedir?

Oldukca değişik anormal taşikardi türleri vardır ve düzgüsel derecede süratli kalp atımının kökenine ve nedenine bakılırsa sınıflandırılırlar. Yaygın taşikardi türleri aşağıda açıklanmıştır.

 

Supraventriküler taşikardi

Supraventriküler taşikardi (SVT), kalbin üst kısmındaki uygunsuz elektriksel aktiviteden meydana gelen anormal derecede süratli bir kalp ritmidir. Kalp hızı o denli yüksektir ki odacıklar kasılmadan ilkin kanla dolamaz. Bu da vücudun geri kalanına kan akışını azaltır. Dört ana tip vardır. Bunlar atriyal fibrilasyon, paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT), atriyal flutter ve Wolff-Parkinson-White sendromu şekilde sıralanabilir.

Atriyal fibrilasyon. Atriyal fibrilasyon, tıbbi olarak atriyum isminde olan kalbin üst odacıklarındaki kaotik, düzensiz elektriksel sinyallerden meydana gelen bir taşikardi türüdür. Bu karışık sinyaller atriyum şu demek oluyor ki kulakçıkların süratli, düzensiz ve zayıf kasılmalarına niçin olur. Atriyal fibrilasyon geçici olabilir, sadece kimi zaman tedavi edilmedikçe geçmez. Atriyal fibrilasyon en sık görülen taşikardi türüdür. Atriyal fibrilasyona katkıda bulunabilecek faktörler içinde hipertansiyon, kalp hastalıkları, kalp kapağı bozukluğu, hipertiroidi yada ağır alkol kullanımı yer alır.

Atriyal flutter. Atriyal flutterda, kalbin üst odacıkları fazlaca süratli, fakat tertipli bir hızla atar. Süratli atım, atriyumda zayıf kasılmalara niçin olur. Atriyal flutter atriyumdaki düzensiz dönem sisteminden doğar. Atriyal flutter atakları kendi kendine düzelebilir yada tedavi gerektirebilir. Atriyal flutter yaşayan insanoğlu çoğunlukla öteki zamanlarda atriyal fibrilasyon da geçirir.

Ventriküler taşikardi

Ventriküler taşikardi, kalbin alt odacıkları olan ve tıp literatüründe ventrikül isminde olan alt bölümlerdeki hatalı şekilde ateşlenen elektrik sinyalleri sebebiyle ortaya çıkan kalp çarpıntısıdır. Ventriküler taşikardi, art arda minimum üç düzensiz kalp atışının olduğu dakikada 100 atımdan fazla bir kalp hızının olmasıdır. Supraventriküler taşikardide olduğu şeklinde kalp oldukça süratli atar ve kalp bölmeleri kanla doldurulamaz. Bu yüzden vücudun geri kalanına kafi kan pompalanamaz.

Taşikardi tedavisi iyi mi yapılır?

Tedavi seçenekleri çarpıntının nedenine, hastanın yaşına ve genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişim gösterir. Tedavinin doğru şekilde planlanabilmesi için öncelikli hedef altta yatan nedenin saptanmasıdır. Taşikardi sıklığını azaltmak, yine etmesini önlemek ve komplikasyon riskini minimuma indirmek için tedavi planı hazırlanmış olur. Bazı durumlarda, ihtiyaç duyulan tek şey çarpıntının nedenini tedavi etmektir. Öteki durumlarda altta yatan bir sebep bulunamaz ve bu durumda değişik tedavilerin denemesi gerekebilir. Tedavide kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

Vagal manevra. Vagal sinir, kalp atış hızını düzenler. Bu siniri etkileyen manevralar yöntemiyle kalp atış hızı yavaşlatılabilir. Vagal manevralar içinde öksürük, ıkınma ve kişinin yüzüne bir buz torbası yerleştirmek bulunur.

Antiaritmik İlaçlar. Antiaritmik ilaçlar ağız yöntemiyle yada enjeksiyonla uygulanabilir. Düzgüsel bir kalp atışının geri kazanılmasına destek olurlar. Düzgüsel kalp ritminin elde edilebilmesi için birden fazla antiaritmik ilaç kullanımı gerekebilir.

Kardiyoversiyon. Bu prosedürde, kaşıklar yada göğüse yapıştırılan bantlar yöntemiyle kalbe elektriksel şok uygulanır. Akım, kalpteki elektriksel sinyalleri etkisinde bırakır ve düzgüsel kalp ritmini geri döndürür. Çoğu zaman acil tedaviye gerekseme duyulduğunda yada manevralar ve ilaçlar etkili olmadığında kullanılır.

Defibrilasyon. Hastada nabzın alınamadığı yaşamı tehdit eden aritmilerin acil tedavisinde kullanılır. Bilhassa de ventriküler fibrilasyon ve vücuda kan pompalanmasının  olmadığı ventriküler taşikardide tercih edilir.