İdrar yollarında yanma

İdrar yaparken yanma şeklinde anlatılan hastalık, kişinin idrar yapma esnasında ya da sonrasında hissettiği acı ve yanma hissidir. İdrar yolu enfeksiyonunun en sık emaresidir. İdrar yolu enfeksiyonu çoğu zaman E.Coli bakterisinin niçin olduğu, idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili enfeksiyondur.

Enfeksiyon bir tek mesanede görülürse sistit, üst idrar yollarına doğru yayılırsa “piyelonefrit” adı verilir. İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar yaparken yanma şikayetinin yanında hastada sık idrara çıkma isteği, idrarın tam yapılamadığı hissi, karnın alt kısmında ağrı, bulanık ve ağır kokulu idrar şeklinde şikayetler de eşlik edebilir.

Kanlı idrar meydana getiren kişide hangi testler yapılmalıdır?

İlk aşamada istenecek incelem “tam idrar tahlili” dir. Kanama böbrek hastalığı kaynaklıysa bu tetkikte durum saptanır. Kan hücreleri incelenerek kanamanın idrar yolunun hangi bölgesinden kaynaklandığı bulunabilir. İkinci incelem; idrar kültürü yapılmasıdır. İdrarda bakteri üremesi durumuna gore enfeksiyon tanısı konur ve antibiyotik tedavisine başlanır. İdrarda sitolojik araştırma ise kanser şüphesinde yapılır. İdrar tahlili sonrasında çoğunlukla kan testleri ile de böbrek fonksiyonları denetim edilir.

Kanlı idrar meydana getiren kişide idrar yollarının görüntülemesi iyi mi yapılır?

Ultrasonografi ile böbrek ve idrar yollarında taş yada kitle yönünden araştırma yapılabilir. Röntgen çekilerek de taş araştırması yapılır. Bilgisayarlı tomografi ile böbrek ve idrar yolunun iç ve dış yapısını detaylı incelemek ve hastada taş olup olmadığını araştırmak mümkündür.

İdrar torbası sistoskopi denilen incelem ile incelenebilir. Sistoskopi bununla birlikte, dış idrar yolunu (üretra) inceleyen tek yöntemdir.