Göz tiki neden olur?

Aşırı stres, kahve tüketimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda ise göz kuruluğu, alerjisi yada enfeksiyonlarına bağlı olarak görülebilir. Bu tür seğirmeler çoğu zaman geçici olup, uzun devam eden durumlar haricinde tedavi gerektirmez. Tedavi gerektiren seğirmeler için, sıcak kompres, botoks enjeksiyonu yada bazı öteki ilaç tedavileri kullanılabilir.

Göz ve göz çevresindeki tikler bazı mühim hastalıkların emaresi olabilir. Daha oldukca çocukluk yaşlarında görülen göz tikleri çoğu zaman masumdurlar. Bununla beraber; bu tür tikler bazı hastalıkların emaresi olabilir. Tikler (istemsiz hareketler) çoğunlukla göz kapaklarını, kimi zaman de gözün kendisini etkileyebilir. Göz kapaklarındaki tikler en hafifçe hali olan göz seğirmelerinden, günlük yaşamı etkileyen göz kapağı kasılmalarına kadar değişik yoğunlukta görülebilir.

Çocuklarda göz kırpmaları

Göz kırpmaları, daha oldukca çocukluk yaşlarında görülmekte ve çoğu zaman geçici özellikte olmaktadırlar. Çocuklarında aşırı göz kırpma problemi tespit eden ebeveynlerin bu durumu bir göz doktoruna danışmalarında yarar vardır; şundan dolayı gözlerdeki alerji, enfeksiyon yada kuruluk şeklinde bazı problemler bu duruma niçin olabilmektedirler.

Belirli bir nedene bağlı olmayan, bakışımlı ve aralıklı olarak istemli denetim edilebilen göz kırpma refleksleri çoğu zaman masum göz tikleridirler. Bu tür tikler çoğu zaman 6 ay içinde kaybolurlar. Bu süre zarfında kaybolmayan bazı göz kırpma tikleri ise daha ciddi tik hastalıklarının emaresi olabilir.