Burun ahtapotu

Dünyada oldukca sık olarak görülen rahatsızlıklardan önde gelen burun ahtapotu ya da tıp diliyle polip, burun tıkanıklığına sebep olarak nefes almada güçlük yaratıyor.

Burun Ahtapotu (Polip) Hastalığı Nedir?

Burun ahtapotu, burun içinde et büyümesine bağlı olarak meydana gelen bir burun içi hastalığıdır. Burun deliklerinden boğazın altına kadar uzanabilen et parçalarına, halk içinde burun ahtapotu, tıp dilinde ise adenoid ve polip denir. Bu et parçaları hava akımını engeller ve geniz yolunu tıkayarak insanların nefes almasını zorlaştırır. Burun içi mukoza tabakasının büyümesi ile tek yada küme şeklinde meydana gelen burun ahtapotu doğuştan ya da çeşitli nedenlerden dolayı daha sonradan meydana gelmektedir. Bilhassa yetişkinlerde ve yaşlı gruptaki kişilerde görülen bu hastalık kişilerde uyku problemlerine ve özgüven eksikliğinin yaşanmasına hatta depresyona girilmesine bile sebep olabilmektedir.

Burun ahtapotu (Polip) hastalığı iş ve toplumsal aktiviteleri negatif etkisinde bırakır. Çoğu zaman uygulanan kısa süreli tedavi sonrasında tamamen geçebilme imkânına haizdir. Burun ahtapotu hastalığı kişiyi ruhsal yönden negatif etkisinde bırakır.

Burun ahtapotu (Polip) hastalığı sebepleri nedir?

Burun ahtapotu burun hava yolları yada sinus boşluklarının herhangi bir yerinde gelişebilir. Çoğunlukla sinüslerin burun boşluğuna açıldığı yerde uzanırlar.

Burun ahtapotu kanser türü bir oluşum değildir ve burnun alerjilerden, astımdan yada enfeksiyondan dolayı uzun soluklu şişlik ve iritasyonundan kaynaklanıyor görünmektedir.

Burun ahtapotunun oluşum sebepleri tam olarak bilinmemektedir fakat bu durumlarda burun ahtapotu gelişme ihtimali daha fazladır:

-Aspirin hassasiyeti

 

-Astım

 

-Kronik sinüzit ve sinüs enfeksiyonları

-Kistik fibroz

-Saman nezlesi

-Churg-Strauss sendromu: Bir tür damar iltihabı hastalığı

Yaş: Burun ahtapotu bilhassa 30 yaş ve üstü kişilerde görülür

Genetik faktörler: Ailede burun ahtapotu (polip) hastalığı olan kişi varlığı, öteki aile bireylerinde de görülme risk ve sıklığını artırmaktadır.

Burun Ahtapotu (Polip) Hastalığı Emareleri Nedir?

Burun ahtapotu (Polip)hastalığı emareleri, hastalığı belirlemede de oldukça etkilidir. Bu hastalığı fark etmek için ortaya çıkan emareler oldukça ayırıcıdır. Eğer kişinin burnunda ağrı oluşuyorsa, kızarıklık oluşuyorsa, acı oluşuyorsa ya da şiddetli bir kaşıntı var ise o vakit kuşku duymalısınız. Bunun haricinde baş ağrısı, burun akıntısı, odaklanma problemi, koku duyusunda azalma, halsizlik ya da depresyon şeklinde problemler baş gösteriyorsa da burun ahtapotu hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

Emareleri sıralamak gerekirse :

Nefes almada güçlük,

Burun haricinde hafifçe şişlik,

Burun içinde kaşıntı,

Burun içinde ve haricinde kızarıklık,

Burun içinde şiddetli ağrı,

Baş ağrısı,

 

Konsantrasyon eksikliği,

Burun akıntısı,

Halsizlik,

Depresyon,

Koku almada azalma.

Burun Ahtapotu (Polip) Hastalığı Tedavisi

Burun ahtapotu (Polip) hastalığı için tedavi olanak ve natifleri şunlardır:

Steroidler: Steroid türevi spreyler yada burun damlaları. Bu ilaçlar burun ahtapotunu geriletir ve iltihaplanmayı giderir. Tedavi en iyi ufak burun ahtapotları varlığında netice verir.

Steroid tabletleri: Daha büyük burun ahtapotları yada daha ciddi irin varlığında, nazal steroidle beraber yada ayrı kullanılmak suretiyle.

Öteki ilaç tedavileri: İltihaplanmanın sertliğini arttıran durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Alerjiler için antihistaminikler, enfeksiyonlar için antibiyotikler ve mantar alerjileri için mantar ilaçları şeklinde.

Cerrahi: Cerrahi tedavi yalnızca burun ahtapotu oldukca büyükse yada hasta öteki tedavileri cevap vermiyorsa uygulanır. Cerrahi olarak burun ahtapotunun çıkarılmasından sonraki dört yıl içinde, vakaların yüzde 75 kadarında polipler tekrardan oluşmaktadır.

Burun ahtapotunun çıkarılmasında kullanılan cerrahi yöntem çoğu zaman polipektomidir. Öteki cerrahi yöntem ise endoskopik sinüs cerrahisidir. Bu yöntem, burun ahtapotu oldukca büyük, kümeler halinde yada da sinüsleri ciddi derecede tıkıyorsa kullanılmaktadır.

Operasyon ile ahtapot çıkarıldıktan sonrasında yine oluşumu engellemek için hastaya kortikosteroid türevi burun spreyi reçete edilir.