Altını ıslatmak

Rahat alt ıslatmada altta yatan bir ya da birden fazla unsur olabilir. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler ve mesane (idrar kesesi) ile ilgili faktörler görevli tutulmuştur. Vakaların %97-98’inde organik bir niçin yoktur. %2-3 oranında organik bir niçin tespit edilebilir. Bunlar içinde bozulmuş işeme fonksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, üretrada tıkanıklık, ektopik üreter (üreterin düzgüsel yerinde olmayışı), uyku apnesi, şeker hastalığı, şekersiz şeker hastalığı ve hipertiroidizm sayılabilir. Her iki ebeveyni enüretik olanlarda alt ıslatma sıklığı %77, ebeveynden biri enüretikse çocukta görülme […]

Yazının Devamı