Sinirsel Kusma

Ruhsal kökenli mide bulantısı, kendisini fizyolojik emarelerle gösterir, temel sebebi duygu ifadelerinin net yapılamamasından meydana gelmektedir.

Ruhsal Kökenli Mide Bulantısı Sebepleri Nedir?

Ruhsal kökenli mide bulantısının en mühim sebebi, duyguların net ifade edilememesidir. Bazı bireyler, duygularını bir tek duygu olarak ifade edemezler, duygular çoğu zaman ağrılar ve mide bağırsak problemleri olarak açığa çıkar.  Bunun altında ise ruhsal olarak bir gerginliğin dışa vurumu yatmaktadır. Bu dışavurum fizyolojik rahatsızlıklarla kendini gösterdiğinden tanınması güç olmaktadır. Ruhsal kökenli fizyolojik hastalıklarda esas sorun, hastalığın tanısının geç konmasıdır.

Tanının geç konması hastalar için vakit yitirilmesine niçin olup, tedavi süresini uzatır.

Psikoloik Kökenli Mide Bulantısı Emareleri Nedir?

Ruhsal kökenli mide bulantısı çoğu zaman;

  • Bulantı,
  • Kusma,
  • İshal,
  • Uykusuzluk,
  • Sorun hissi,
  • Hissizlik yaşamdan tat alamama,

Bu durumlardan dolayı toplumdan uzak durma, okula gidememe, aile içine girememe benzer biçimde durumlarla ortaya çıkabilmektedir.

Ruhsal kökenli mide bulantısı yaşayan kişiler değişik branşlardaki uzmanlara giderek tedavi olmaya çalışırlar. Ne yazık ki çoğu zaman son olarak psikiyatrist görüşüne başvururlar. Şu sebeple ruhsal kökenli mide bulantısının sebebinin çoğu zaman fizyolojik olduğu düşünülmektedir. Bu da hastanın tedavisini aksatmaktadır. Kaybedilen zaman içinde beraber hastanın tedavi süreci de uzar.

Bir öteki mühim detay da öteki branşlarda olan doktorların pek fazlaca kontrol ve incelem yaptıktan sonrasında hastalığın fizyolojik bir temeli olmadığına kanaat getirdiklerinde, hastayı kesinlikle bir psikiyatriste yönlendirmeleri gerekmektedir. Psikiyatristlerin de bu mevzuda daha ilkin hasta tedavi etmiş olmaları ve iyi bir araştırma yaptıktan sonrasında hastayı yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu biçim durumlarda eğer hasta uygun tedaviyi alamazsa tedavi daha gecikmiş olabilir hatta tedavi edilmesi daha zor hale gelmesi mümkün olabilmektedir. Bu aşamada psikiyatristlerinde hastalarını uzman bir meslektaşına yönlendirmesi uygun olacaktır.

Hastalığın tanısı konduktan sonrasında tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır fakat hususi bir tedavi protokolü uygulanması gerekmektedir.

Ruhsal kökenli mide bulantısı psikiyatristlerin de sık rastladıkları bir hastalık grubu değildir. Kimi zaman verilen ilaçlar hastada bulantı ve kusmanın daha şiddetlenmesine kısaca artmasına niçin olmaktadır.

Ruhsal kökenleri mide bulantısında geç tanı konulmaması için geçmeyen arı ve rahatsızlıklarda kesinlikle bir psikiyatri uzmanına başvurmak gerekmektedir.