Kemik veremi

Halk içinde Verem olarak malum hastalığın tıptaki karşılığı Tüberküloz olarak geçmektedir.  Tüberküloz için tanımlanmış olan bir grup mikobakteri tarafınca oluşan bir hastalıktır.

Bu bakteriler içinde hastalık etkeni olarak en sık oranla %97-98 oranla Mikobakteriyum Tüberkülozistir. Günümüzde dünya nüfusunun ortalama olarak %34’ünün tüberküloz basili ile enfekte olduğu bilinmektedir sadece enfekte olan bu kişilerden 8 milyonu tüberküloz hastalığına yakalanmaktadırlar.

Tüberküloz ortalama olarak %80’lik bir oranla akciğerleri meblağ. Geri kalan tutulum şekilleri akciğer dışı tutulumlardır. Bunlar; lenf bezi, kemik ve eklem, beyin zarı tutulumuyla giden tüberküloz menenjiti, kalbi çevreleyen perikard dokusu tutulumlarıyla giden tüberkülozlardır.

Kemik ve eklem tutulumlu tüberküloz olguları da bu grubun %1-3’ü kadarını oluşturmaktadır.

Kemik ve eklem tüberkülozu vücudun başka bir yerindeki tüberküloz odağından kan yolu ile yayılır. Herhangi bir kemik yada eklem tutulumu olabilir sadece vücudun en sık kalça, omurga, ayak, ayak bileği, diz ve omuz bölgesi kemiklerini meblağ. Tuttuğu bölgelere gore değişik adlar almaktadır.

Kemik Veremi Emareleri Nedir?

Bulgu ve belirtilerin ortaya çıkış süresi genel olarak kurnaz olan bu hastalık kronik bir hastalıktır. Tüberkülozun genel emareleri olarak ateş, gece terlemeleri, bitkinlik, kilo kaybı ve halsizlik şeklinde emareleri olsa da tutulan kemiğe yada kemiğin tutulan kısmına  gore de değişik ortopedik sorunları da ortaya çıkabilir.

Bazı durumlarda bir tek kemik ve eklem şikayetleri ile de hasta rahatsızlanabilir. Bu şikayetler eklem hareketlerinde azalma, eklem hareketlerinde ağrı, yöre lenf bezinde şişlik, kas spazmları (krampları), çocuklarda gece ağlamaları şeklinde olabilir.

Omurga (vertebra) kemiklerinde görülen tüberküloz vakalarında ise komşu omurga kemiklerine de sıçramasıyla omurga kemiklerinde ciddi yıkımlar meydana gelir.

Bu yıkımlar sonucunda da omurga kemiğinin ana gövdesi çöker bunun sonucunda da halk içinde kamburluk olarak malum kifoz denilen bir duruş bozukluğu oluşabilir.

Zaman içinde bu kemiklerde iltihap de gelişebilir.  Iltihap bulunmuş olduğu yerde de kalabilir öteki kemiklere yada değişik dokulara değişik yollarla açılabilir (drene olabilir). Drene olan bu apsenin neticelerinden biri de omuriliğe bulaşması sonucu felçler yada öteki nörolojik problemler ortaya çıkabilir.

Kemik Veremi Sebepleri Nedir?

Tüberküloz esas olarak Mikobakteriyum Tüberkülozisle enfekte olan bireylerden  solunum yolu ile bulaşırken Mikobakteriyum Bovis adı verilen öteki bir tübeküloz bakterisinden bulaşta ise sindirim sistemi ile bulaş söz mevzusudur.

Sindirim sistemi ile bulaşlarda genel anlamda enfekte olan sütün içilmesi ile bulaş olabilir.  Bu şekilde insan vücuduna bulaşan tüberküloz bakterilerinin hastalık yapıcı formları vücutta herhangi bir sistemi tutabilir sadece buradan kan yolu, lenf sistemi drenajı yada dokudan başka bir dokuya komşuluk yöntemiyle bulaşabilmektedir.

Ortaya çıkan klinik bulguları ve şikayetleri de enfekte olan kemik dokusunun, vücut bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon odağına verdiği yanıtla gelişir. Enfeksiyon odağının büyümesi sonucu kemik ve kas dokusu harabiyetleri görülmektedir.

Hastalığın yayılımı bu şekildeyken tüberküloz bakterisi ile enfekte olan kişide hastalık yapmasını kolaylaştıran bir ekip etkenler vardır.