Kalp romatizması

Kalp romatizması, akut romatizmal ateş gelişiminin istenmeyen bir sonucudur ve bu durumun tedavi edilmesinden sonraki yıllarda bile ortaya çıkabilir. Kalp kapakçıklarında hasar oluşumu ile karakterize bu rahatsızlıkta kalp dokularında kronik inflamasyon (iltihaplanma) meydana gelir. İltihaplanmanın başlangıcı ise bakterilere bağlı oluşan boğaz enfeksiyonuna bağışıklık sisteminin anormal cevap vermesidir. İltihaplı kalp romatizması tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliğine ilerleyebileceği için bilgili olunmalıdır.

Kalp romatizmasında en sık etkilenen kapak kalbin sol kısmındaki odacıklar içinde yer edinen mitral kapaktır. Mitral kapak genel olarak vakaların %50-60’ında etkilenmiş olarak tespit edilir.

Kalp Romatizması (Akut Romatizmal Ateş) Emareleri Nedir?

Kalp romatizması gelişimine işaret edebilecek temel durum, kişide yakın tarihindeki bir boğaz enfeksiyonu yada akut romatizmal ateş tablosu geçirilmiş olmasıdır. Akut romatizmal ateş emareleri oldukça çeşitli olup, çoğu zaman boğaz enfeksiyonunu takiben 1-6 hafta içinde ortaya çıkarlar.

Akut romatizmal ateş emareleri içinde yer edinen birçok emare ve bulgu mevcuttur:

  • Ateş
  • Bilhassa diz ve bileklerde belirgin, eklemlerin ödemli, duyarlı, kırmızı renkli ve oldukça ağrılı olması
  • Cilt altında nodül gelişimi yada deri döküntüsü
  • Kol, bacak yada yüz kaslarında istemsiz hareket meydana gelmesi
  • Halsizlik

Akut romatizmal ateş hastalarında kalp romatizması gelişimini takiben nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ödem benzer biçimde emareler de hastalık tablosuna ilave olabilir.

Kalp Romatizması (Akut Romatizmal Ateş) Niçin Olur?

Kalp romatizması başlangıcı romatizmal ateşin tek yada tekrarlayan atakları sonrasında kapakçıklar üstünde meydana gelen deformitenin sonucudur. Akut romatizmal ateşin seyri esnasında kalp zarı tutulumu (perikardit), kapakçıklar ve iç kalp dokusu tutulumu (endokardit) yada kas tabakası tutulumu (miyokardit) meydana gelebilir. Vakit içinde endokardit gelişen bireylerde kalp kaçaklarında kalıcı hasar oluşabilir ve bu yapılardaki daralma yada kaçaklara bağlı olarak fonksiyon kaybı gelişebilir.

6-16 yaş aralığındaki çocuklar sık olarak bakteriyel boğaz enfeksiyonu geçirdikleri için romatizmal ateş ve kalp romatizması gelişimi açısından riskli kabul edilen grubu oluşturur.

Kalp Romatizması (Akut Romatizmal Ateş) Tanısı Nasıldır?

Kalp romatizmasına tanısal yaklaşımda hekimler ilk olarak tıbbi öykü alma ve fizik muayene işlemlerine başvururlar. Tıbbi öykü alımı esnasında bireylerde daha ilkin akut romatizmal ateş gelişip gelişmediği ve yakın zamanlı bir boğaz enfeksiyonu yaşanıp yaşanmadığı benzer biçimde mevzular irdelenir. Fizik muayene işlemlerinde ise hastaların kalp seslerinde herhangi bir anormallik olup olmadığı değerlendirilir.

Kalp romatizması sonucunda düzgüsel kalp seslerine ilaveten üfürüm isminde olan kalp sesleri de tespit edilebilir. Üfürümler, kapakçıkların etkilenmesine bağlı olarak bu yapıların pompalanan kanı sızdırması sonucunda oluşur. Bazı bireylerde üfürümler haricinde iltihabi süreçler sebebiyle kalp dokularının kalp atımı esnasında birbirine sürtünmesi sonucu oluşan sesler de duyulabilir.