Havale

Yetişkinlerde ateş, vücut ısısının 38 °C’nin üstünde artmasıdır ve çoğunlukla buna yol açan hastalığın emareleri birlikte rol alır. Bir enfeksiyonla savaşmasına destek olmak için vücudun düzgüsel bir tepkisidir.

Ateş çoğunlukla vücudun kendisini viral, bakteriyel yada paraziter bir enfeksiyona karşı savunduğunu gösteren sinyaldir. Pek fazlaca yaygın bulaşıcı hastalıkta (nazofarenjit, bronşit, bademcik iltihabı, akut otitis vb.) sık görülür ve hatta ilk nedendir. Orada fazlaca faydalıdır şundan dolayı vücudun viral enfeksiyonlara karşı savaşmasına destek verir.

Pek fazlaca insan ateş terimini, çoğu zaman fazlaca sıcak, fazlaca soğuk yada terliyken hafifçe kullanır, sadece çoğu zaman sıcaklıklarını ölçmemişlerdir. 37 °C’ye eşit bir ısı olmasına karşın düzgüsel kabul edilir, vücut ısısı gün süresince değişmiş olur. Isı sabahın erken saatlerinde en düşük ve öğleden sonrasında en yüksek olup, kimi zaman 37.7 °C’ye ulaşabilir.

Havale Geçirmenin Emareleri Nedir?

Nöbet bozuklukları, beynin elektriksel aktivitesindeki periyodik anormallikler esnasında ortaya çıkar ve beyin fonksiyonlarının değişen derecelerde geçici olarak bozulmasına niçin olur. Bir çok insan, nöbetin başlamasından derhal ilkin alışılmadık hislere haizdir.

Bazı nöbetler denetim edilemeyen titremelere ve şuur yitirilmesine niçin olur, sadece bir çok vakit insanoğlu hareket etmeyi bırakmaz yada ne olup bittiğinin artık bilincinde olmaz. Doktorlar semptomlara dayanarak tanı koyarlar, sadece sebebi belirlemek için çoğu zaman beyin görüntüleme, kan testleri ve bir elektroensefalogram (beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için) gerekir.

Öteki ihtimaller içinde semptomlar içinde vücudun belirli bir bölümünde uyuşma yada karıncalanma, kısa tepkisizlik dönemleri, şuur kaybı ve kafa karışıklığı yer alır. İnsanlar bayılırsa kusabilir. İnsanlar kaslarının, mesanelerinin yada bağırsaklarının kontrolünü kaybedebilirler. Bazı insanoğlu dillerini ısırır.

Havale Geçirdiği Iyi mi Anlaşılır?

Bir havale, bir ya da daha çok kas (kas spazmları) ani, istemsiz kasılması. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Çoğu zaman nörolojik kökenli nöbetler, şuur kaybının eşlik etmiş olduğu beyin ağrısını yansıtır. Bunu bir tetanoz saldırısı (yada spazmofili) ile karıştırmamaya dikkat edin.

Tipik olarak, havale nöbeti esnasında, çocuk soluklaşır, sertleşir, gözleri geriye döner, peşinden dört uzvunu ve yüzü etkileyebilecek yada daha lokalize olabilen kas seğirmeleri gösterir. Bu titreme birkaç saniye ila birkaç dakika sürer, bir çok vakit beş dakikadan azdır.