UR (TÜMÖR) NEDİR?

İnsan, hayvan ve nebat dokularında hücrelerin anormal çoğalması ile meydana gelen şişlerdir. Tüm canlılarda «hipertrofi» adında olan organ gelişme ve genişlemeleri görülebilir. Fakat bunlara ur denmez. Benler de ura benzeyen oluşumlardır. Urlar ikiye ayrılır. İyi huylu urlar çıktıkları dokunun özelliklerini korurlar. Zararsızdırlar. Fena huylu urlar ise çevrelerindeki dokuyu tahrip ederek gelişirler. Yavrulama kanalıyla vücudun öteki organlarına geçebilirler.

Meydana getirdikleri toksinlerle hastayı ölüme sürüklerler. Fena huylu urlar ek olarak biçim ve çapları ile çıktıkları organdan ayrılırlar. Epitel dokularında, kemik, sinir ve kan yapıcı dokularda dahi meydana gelebilirler. Hatta dokusu belli olmayan urlar bile vardır. Bu kanser hastalığıdır. Tümör doğrusu ur, herhangi bir hücrenin yada hücre gruplarının organizmanın denetim mekanizmalarının tesirinden çıkıp süratli ve anormal bir çoğalma ile ortaya çıkan kitlelerin genel adıdır. Latincede tümör, “şişlik, ur” anlamına gelmektedir.
Tümörler, vücuttaki “immunite” denilen denetim sistemine doğal olarak olmayan bir gelişme, çoğalma ve gelişme sonucu meydana gelirler.
Mikroskobik olarak, tümörler, olgunlaşmamış hücrelerden meydana gelmiştir. Hatta tümörün hangi dokudan çıkmış olduğu, hangi hücreleri yansılamak ettiğini söylemek güçtür. Hücrelerin çapı, şekil ve boyanış şekilleri birbirine benzemez. Buna pleomorfizm denir. Çekirdekle sitoplazma arasındaki oran bozulmuştur. Hücrelerin birbirleriyle irtibatı kaybolmuştur. Cerrahi olarak çıkarıldıklarında çoğunlukla nüksederler.

Günümüzde cerrahinin amaçlarından biri hastanın kesisini küçültmektir. Klasik cerrahi yöntemler büyük kesilerle yapıldığı için hastalara ameliyat sonrası ağrılı bir dönem yaşatmaktadır.

Tümör (Ur) Nedir? Ne Anlama gelir?

Tümörler çoğu zaman hücreler bölündüğünde ve vücutta aşırı bir gelişme gösterdiğinde ortaya çıkar. Düzgüsel şartlarda vücut hücrelerin büyümesini ve anormal şekilde bölünmesini denetim altında meblağ. Yeni olan hücreler, eskilerini değiştirebilmek için bazı işlemler yapar. Hasar gören hücreler sıhhatli olan hücrelerle değişmiş olur. Bazı hücreler vakit geçtikçe gerekseme duyulmadığı için ölür. Hücrelerin büyümesi sonucunda tümörler ortaya çıkabilir. Vücudun bağışıklık sistemi bazı problemler oluşturabilir. Bu problemler çoğu zaman tümörlere neden olur. Sigara kullanımı kansere yol açan bir durumdur. Birçok durumdan daha fazlaca etkilidir. Kanserin ortaya çıkma sebepleri şu şekildedir;
Bazı kimyasal toksinler
Alkol tüketimi
Zehirli mantar
Çevresel toksinler
Oldukça fazla güneş ışığına maruz kalma
Aşırı kiloluluk
Virüsler
Bazı tümör çeşitleri hanımlarda yada erkeklerde daha çok görülebilir. Bazı tümörler de çocuklarda yada yaşlı kişilerde görülebilir. Öteki tümör sebepleri rejim ve çevreyle ilgili oluşabilir. Görülen emareler tümörlerin çeşitlerine gore değişebiliyor. Akciğerde bulunan tümörler öksürüğe ve nefes darlığına niçin olur. Kolon tümörleri ise kilo kayıpları ve kabızlık benzer biçimde emareleri gösterir. Bazı tümör çeşitleri de hiçbir emare göstermeyebilir.