Taşikardi Nedir?

Sıhhatli bir insan kalbinin dakikadaki atış sayısı 60 ila 100 aralığındadır. Bu sayılar, günün saatine, vücudun gereksinimlerine bakılırsa şekillenmektedir. Dinlenme halindeyken görülen 90 üstü atış sayıları taşikardi varlığına işaret ediyor.

Taşikardi, dakikada 100 atımın üstündeki kalp atış hızını ifade için kullanılan tıbbi bir terimdir. Taşikardiye sebebiyet veren birçok kalp ritim bozukluğu (aritmi) mevcuttur.

Egzersiz esnasında, yaşadığınız bir travma ya da hastalığa tepki mahiyetinde kalp atış hızınızın artması normaldir. Sadece taşikardide, stresten bağımsız koşullar sebebiyle kalp normalden daha süratli atar.

Bazı kişilerde taşikardi hiçbir semptom yada komplikasyon göstermeden gerçekleşebilir. Fakat teşhis edilip, tedavi edilmediği takdirde kalp fonksiyonlarınızın bozulmasına sebep olup, başınıza daha ciddi problemler (kalp yetmezliği, inme, ani kalp durması ve ölüm) açabilir.

İlaçlar, tıbbi prosedürler yada ameliyat benzer biçimde cerrahi yöntemler taşikardiyi denetim altına almayı ve buna sebep olan durumları yönetmeyi sağlayabilir.

İstirahat esnasında kalp hızının normali aşmasına taşikardi denir. Sıhhatli bir insan için dinlenme halinde, dakikada 100’ün üstünde olan kalp atış hızı taşikardiye işarettir. Altta yatan nedene ve kalbin çalışmasına bağlı olarak çekince arz edebilir.

Kalp çarpıntısı şu demek oluyor ki taşikardi, kalp dokusunda meydana gelen bir anormallik sebebiyle süratli elektrik sinyalleri üretilmesi sonucunda gerçekleşir. Kalp oldukça süratli attığında, kanı vücuda pompalama verimi düşer ve bu da kalbe ve vücuda kan akışının azalmasına sebep olur.

Taşikardi; inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini hatırı sayılır oranda artırır.

Taşikardi Türleri Nedir?

Birçok değişik taşikardi çeşidi mevcuttur.

Atriyal Fibrilasyon: En oldukça görülen taşikardi türüdür. Kalbin üst odacıklarındaki kaotik, düzensiz elektriksel uyarılardan kaynaklı bir taşikardi çeşididir. Bu düzensiz sinyaller, kulakçıkların süratli, düzensiz ve zayıf kasılmalarına sebebiyet verir. Tetikleyebilecek rahatsızlıklar içinde; hipertansiyon, kalp kapağı bozukluğu, hipertiroidi ve ağır alkol kullanımı sayılabilir.

Atriyal Çarpıntı: Kalbin kulakçıklarının oldukça süratli fakat tertipli bir hızda atmasına denir. Fakat bu hız kulakçıkların zayıf bir halde kasılmasına sebep olur ve atriyal çarpıntı meydana gelir.

Supraventriküler Taşikardi (SVT): Kalbin alt odacıklarının üstünde bir yerde süregelen oldukça süratli kalp atışıdır. En oldukça sigara ve alkol kullanımı olan kişilerde rastlanmaktadır.

Ventriküler Taşikardi: Kalbin alt odacıklarındaki anormal elektrik sinyalleri ile süregelen ve süratli bir kalp atışıdır. Fakat bu süratli hal, ventriküllerin vücuda yeterince kan pompalamak için etkin hareketlerine olanak tanımaz. Ventriküler taşikardi atakları kısa olabilir ve hiçbir zarara yol açmadan birkaç saniye sürebilir. Sadece birkaç saniyeyi aşan ataklar, yaşamı sekteye uğratacak acil bir durum haline gelebilir.

Ventriküler Fibrilasyon: Süratli, kaotik ve elektriksel ikazlar, vücuda lüzumlu kanı pompalamak yerine alt kalp odacıklarının titremesine sebep olduğunda meydana gelir. Kalbe meydana getirilen elektrik şokuyla kısa sürede düzgüsel ritmine dönmezse ölümcül bir netice doğabilir. Kalp krizi esnasında ya da sonrasında ventriküler fibrilasyon meydana gelebilir. Ventriküler fibrilasyonu olan kişilerin ya altta yatan bir kalp hastalığı mevcuttur ya da yıldırım çarpması benzer biçimde ciddi bir travmaya maruz kalmıştır.

Taşikardi Sebepleri Nedir?

Bazı durumlarda taşikardinin sebebi kati olarak saptanamasa da, bazı koşullar ve hastalıklar taşikardiye sebep olur.

Bazı ilaçların kullanımı, yan tesirleri

Anemi

Anksiyete

Ağır egzersizler

Kalpte meydana gelen bazı anomaliler

Oldukca fazla alkol tüketimi

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı

Sigara kullanımı

Elektrolit dengesizliği

Koroner arter hastalığı

Kalp yetmezliği

Kalp kası hastalığı

Kalp tümörleri

Kalpteki enfeksiyona bağlı

Kalp kapakçık hastalığı

Hipertansiyon

Tiroid bezinin fazla emek harcaması

Bazı akciğer hastalıkları

Taşikardi Emareleri Nedir?

Taşikardinin bazı emareleri ise;

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Ani güçsüzlük

Sersemlik hissi

Düşük gerilim

Kalp çarpıntısı en yaygın taşikardi belirtilerdir. Aşırı durumlarda bilinçsiz hale gelebilir, kalp krizi geçirebilirsiniz. Bazı taşikardi atakları hiçbir emare vermeden gerçekleşebilir.