Dil iltihabı

Dilde görülen lezyonlar, çoğu zaman iyi huyludur ve acele iyileşebilir. Kolay yaraların tedavisinde organik yöntemlerden ve gargaralardan yararlanmak mümkündür. Sadece 14 gün içinde kendiliğinden geçmeyen dil yaralarının bir kulak burun boğaz uzmanı yada diş doktoru tarafınca değerlendirilmesi gerekir. Dil üstündeki inatçı lezyonları, dil kanserine kadar uzanan geniş bir çerçeve içinde değerlendirilir.

Dil yarası hangi şekillerde görülür?

Dildeki yaralar, öteki ağız ya da cilt yaraları benzer biçimde değişik şekillerde görülebilir. Dilde görülen yaraların en sık rastlanan türleri şunlardır:

Aftöz Ülser: Üstü beyaz, etrafı kırmızı ağrılı yaralardır.

Lökoplaki: Beyaz, kirli beyaz zeminden hafifçe yüksek, üstü düz yada pürtüklü lezyonlardır.

Eritroplaki: Lökoplakide tanım edilen lezyonun kırmızı renkli olanıdır.

Liken Planus: Dilden kabarık morumsu lezyonlardır.

Dil yarasının emareleri nedir?

Dil üstündeki yaralar çoğu zaman dışarıdan rahatça görülebilirken bilhassa dilin alt ve arka bölümlerinde yer edinen bazı yaralar, gözden kaçabilir. Kişide aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı var ise dilin gözle görülmeyen bölgelerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Dilin üstünde ve ucunda yara varlığı,

Dilde duyarlılık,

Dilde acı ve yanma hissi,

Dilde yiyecek yeme ve içecek sonrası gelişen ağrı ve yanma hissi.

Dilin organik yapısı nasıldır?

Dilin yapısı bireyden bireye değişmiş olur. Öncelikli olarak dil yarası olarak düşünülebilecek fakat aslen dil yapısındaki bozukluklar olarak tanımlanan, patolojik kabul edilmeyen bazı durumlardan anlatmak gerekir. Anormal dil yapısı olarak tanımlanan, fakat hastalık sayılmayan iki yaygın durum vardır.

Harita Dil: Dile pürüzlü bir görüntü veren, dilin üst ve yan taraflarında yer alarak içinde tat tomurcuklarını bulunduran kısımlara papilla denir. Dilin bazı bölümlerindeki papillaların yok olmasıyla dil üstünde parlak kırmızı bölümler ve bu bölümleri çevreleyen beyaz ya da sarı çizgiler oluşur. Bu şekiller coğrafi haritalara benzetilmiş ve dolayısıyla bu durum harita dil olarak tanımlanmıştır. Çoğu zaman bu yama tarzındaki bölgeler, dilin değişik yerlerinde gezici olarak ortaya çıkar. Bu lezyonlar ağrısız olmakla beraber kimi zaman hastalar, acılı, sıcak yiyeceklere ya da asitli içeceklere karşı duyarlılık izah edebilir. Harita dil yapısal bozukluğunun kati sebebi bilinmemekle beraber genetik bir bozukluk olabileceğine dair görüşler mevcuttur. Altta yatan enfeksiyon, alerji, vitamin eksikliği, hormonal bozukluk benzer biçimde bir durum saptanmazsa, kişiye harita dil bozukluğu tanısı konulabilir. Bu durum herhangi bir semptoma sebep olmadığı için iyileştirici bir tedaviye de gerek görülmez.

Skrotal ( Fissürlü) Dil: Çoğu zaman dilin üst düzeyi uzunlamasına bakıldığında düz bir zemindir. Fissürlü dilde dilin ortasında uzunlamasına seyreden derin bir yarık mevcuttur. Dil yüzeyinde daha azca derin başka yarıklar da görülebilir ve bu görünüm dile buruşmuş, dantelvari bir görünüm verir. Her ne kadar bu durum bir hastalık olarak görülmese ve yapısal bir bozukluk olarak kabul edilse de derin yarıkların içinde yiyecek artıklarının birikmesi ile enfeksiyöz yaralara yatkınlık görülebilir. Eğer siz de kendinizde bu durumun olduğundan şüpheleniyorsanız ağız içi hijyeninize daha çok ehemmiyet vermeniz gerekebilir. Bu yapısal bozukluklar, dilde gözle görülür bir yara olmadığı halde acı bir yiyecek yenmiş benzer biçimde devamlı yanma hissi ile karakterize olan yanan ağız ya da öteki adıyla acı ağız sendromuna (glossodini) dönüşebilir.