Kalp Çarpıntısı (Taşikardi) Nedir?

Kalp çarpıntısı olarak hissedilen taşikardi kalbin düzgüsel ritmine nazaran oldukça süratli atmasını ifade eder. Düzgüsel kalp ritmi yetişkinler için dakika 60-100 atım içinde değişkenlik gösterir. Taşikardi ne demek sorusunun yanıtı, kalp atım hızının dakikada 100’ün üstüne çıkmasıdır. Egzersiz, travma ve hastalık şeklinde stres durumlarında yada heyecanlanınca kalp çarpıntısı oluşması düzgüsel kabul edilen durumlardır. Sadece kalp çarpıntısı herhangi bir fizyolojik nedene bağlı olmadan tek başına da ortaya çıkabilir.

Taşikardide meydana gelen hız artışı, kalbin alt veya üst kısımlarını ilgilendiriyor olabilir. Kalbin süratli emek vermesi hem de bu organdaki kas dokusunun daha çok oksijene gerekseme duyması anlamına gelir. Süre içinde oksijen açlığının belirgin şekilde artması bu hücrelerin hayatını kaybetmesine ve kişide kalp krizi gelişimine niçin olabileceği için bilgili olunmalıdır.

Kalp Çarpıntısı (Taşikardi) Emareleri Nedir?

Kalbin emek verme hızının artması ve kalp çarpıntısının ortaya çıkması ile beraber kalp vücudun geri kalanına kafi kan pompalayamayabilir. Vücudun öteki dokularında meydana gelen oksijen ve gıda eksikliği sonucunda taşikardi ile ilişkili çeşitli emareler meydana gelebilir:

 • Nefes darlığı
 • Sersemlik
 • Nabzın hızlanması
 • Gerilim düşüklüğü
 • Ani güçsüzlük oluşması
 • Bayılma
 • Şuur kaybı

Oluşabilecek birçok emare ve bulgu olmasına karşın taşikardi hastaları çoğu zaman sıhhat kurumlarında rutin muayeneler esnasında tespit edilirler.

Taşikardi Sebepleri Nedir?

Taşikardi, çoğu zaman kalbin pompa fonksiyonunu denetim eden elektriksel iletilerinin aksaması sonucu meydana gelir. Bu şekilde sonuçlanabilecek kalp çarpıntısı sebepleri şöyleki özetlenebilir:

 • Bazı ilaçların kullanımı sonrası oluşan reaksiyonlar
 • Kandaki mineral (elektrolit) dengesizlikleri
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
 • Tütün kullanımı
 • Tiroid bezi hastalıkları
 • Akciğer problemleri
 • Anemi (kansızlık)
 • Fizyolojik yada ruhsal strese bağlı kalp çarpıntısı gelişmesi

Öğünlerle beraber yada öğünlerden sonrasında alkol ve kafein içeren ürünlerin aşırı oranda tüketilmesi yemekten sonrasında kalp çarpıntısı yada gece kalp çarpıntısı ile sonuçlanabilir. Kalp ile ilgili doğuştan gelen anormallikler genç yaşta kalp çarpıntısı sebepleri içinde yer alır.

Kalp yetmezliği, kapak hastalığı yada koroner arter hastalığı şeklinde çeşitli kalp hastalıkları sebebiyle oluşuyorsa yatınca başlamış olan kalp çarpıntısı şikayeti meydana gelebilir. Bazı taşikardi olgularında ise altta herhangi bir niçin bulunmadan da süratli kalp çarpıntısı ortaya çıkabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Taşikardi Çeşitleri Nedir?

Taşikardi türleri oldukça çeşitlidir. Taşikardi hastalığı sınıflandırılması, kalp atışlarındaki hızlanmadan kalbin hangi bölümünün etkili olduğuna nazaran gerçekleştirilir:

Sinüs Taşikardisi

Kalbin işleyiş düzeninde herhangi bir değişim olmadan sinoatrial noddan çıkan elektriksel iletilerin hızlanması sonucu meydana gelen kalp çarpıntısı sinüs taşikardisi olarak tanımlanır. Sinüs taşikardisinde kalp hızı dakikada 100’ün üstüne çıkar. Kaygı şeklinde ruhsal kalp çarpıntısı sebepleri, zorlayıcı egzersiz yapılması, ateş yada kafein içeren içeceklerin tüketimi şeklinde durumlar sinüs taşikardisi sebepleri içinde yer alır.

Supraventriküler Taşikardi (SVT)

Supraventriküler taşikardi, kalbin kasılmasını elde eden elektriksel sinyallerin normalden değişik bir yol izleyerek geri dönmesi ve kalbin üst bölümlerini yeniden yeniden uyarması sebebiyle meydana gelen kalp çarpıntısıdır. SVT hücumu esnasında kişilerin kalp atışları dakikada 180-220 içinde bir hıza ulaşabilir.

Ventriküler Taşikardi

Ventriküler taşikardi, kalbin alt kısmında yer edinen geniş odacıkların (ventriküllerin) aşırı düzeyde elektriksel uyarıya maruz kalması ve yüksek süratli şekilde kasılmasını ifade eder. Kalp atışlarının hızlanması bu odacıkların yeterince kan ile dolmasını negatif yönde etkisinde bırakır ve dolayısıyla vücuda daha düşük oranda kan pompalanır.

Ventriküler taşikardinin süresi birkaç saniyelik bir vakit zarfında meydana gelebileceği şeklinde daha uzun süreler süresince devam ederek ventriküler fibrilasyon isminde olan aşırı süratli ve düzensiz kalp ritmine niçin olarak kalbin durması ile sonuçlanabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Atriyal Taşikardi

Atriyal taşikardiler, kalbin üst bölümündeki minik odacıklar olan atriyumların arasından uygun olmayan bir noktadan elektriksel uyarıların çıkması sonucu meydana gelir. Bu elektriksel sinyallerin tekrarlaması sonucunda atriumların kasılma hızında bir artış oluşur. Bu kalp çarpıntısı türünün en sık görüldüğü grubu konjenital (doğuştan) gelen kalp hastalığı olan çocuklar oluşturur. Atriyumların kasılma hızının dakikada 100-250 atım içinde değişmiş olduğu atriyal taşikardi esnasında sersemlik yada bayılma şeklinde semptomlar ortaya çıkabilir.

Paroksismal Atriyal Taşikardi

Paroksismal taşikardi, kalp çarpıntısının başlangıcını ve bitişinin ansızın meydana geldiğini ifade eden terimdir. Bu ani kalp çarpıntısı ortaya çıktığında yetişkinlerin kalp hızı dakikada 130-230 atıma kadar yükselebilir. Bir çok paroksismal atriyal taşikardi durumu yaşamı tehdit edici bir sorun olarak değerlendirilmese de bu problemin altında yatan nedenin Wolff-Parkinson-White sendromu şeklinde rahatsızlıklar da olabilmesi sebebiyle dikkatli olunması önerilir.

Multifokal Atriyal Taşikardi

Multifokal atriyal taşikardi, kalbin çalışmasını hızlandıran anormal elektriksel uyarıların kalbin üst kısmında yer edinen 3 yada daha çok noktadan kaynaklandığı kalp çarpıntısı tipidir. Bu taşikardi türü en sık olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan yaşlı bireylerde ortaya çıkar.

Kalp Çarpıntısı (Taşikardi) Tedavisi Nasıldır?

Kalp çarpıntısı meydana ulaştıktan sonra yapılabilecek çeşitli uygulamalar yardımıyla kalp hızının yavaşlatılması sağlanabilir. Bu yöntemlerin birincisi vagal manevra isminde olan tekniğin uygulanmasıdır. Vagal manevra yönteminin temel prensibi vagus isminde olan sinirin uyarılması ve bu sinirin etkisiyle kalp hızının yavaşlatılmasıdır. Ikınmak, yüze soğuk su çarpmak, karotis damarının (şah damarının) olduğu bölgeye nazikçe bası uygulamak yada burun delikleri kapalıyken tutulan nefesin burundan verilmeye çalışılması şeklinde uygulamalar vagus siniri uyararak kalp hızının yavaşlatılmasını sağlayabilir.

Vagal manevralar ile denetim altına alınamayan çarpıntılarda hekimler tarafınca antiaritmik isminde olan ilaçlar reçetelendirilebilir. Bu ilaçlar temel olarak kalp ritminin normale dönmesi ve emek verme hızının denetim altında tutulmasını sağlar.

Kalpte taşikardi şikayetinin extra elektriksel yolaklara bağlı oluştuğu geçmeyen kalp çarpıntısı vakalarında kateter ablasyon isminde olan bir tedavi yöntemine başvurulabilir. Bu işlemde kasık, kol yada bacak bölgesinden damar içine ilerletilen kateter kan damarları vasıtası ile kalbe ulaştırılır. Bu tıbbi cihazın ucunda yer edinen elektrotlar ile çarpıntıya yol açan elektriksel yolak yakılır ve böylelikle bu noktadan sinyal geçişi engellenmiş olur.

Bazı devamlı kalp çarpıntısı olgularında kalp pili isminde olan cihazların kullanılması lüzumlu olabilir. Minik bir aygıt olan kalp pilleri cerrahi bir prosedür ile cilt altına yerleştirilir. Kalbin emek vermesi esnasında meydana gelen düzensiz kalp çarpıntısı durumunu algılayan bu aygıt kalbe sinyaller göndererek kalp atışlarının normale dönmesine destek sağlar.

Kalp çarpıntısı (taşikardi), kalp atışlarının hızlanması anlamına gelir. Bazı zararı olan alışkanlıkların yada çeşitli hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabileceği bu durumu yaşamanız halinde sıhhat kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek almanız önerilir.

Kalp çarpıntısı ilgili merak ettiğiniz mevzuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili tavsiyeler isteyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak için web sitemizde yer edinen yazışma formunu kullanabilir ya da 444 0436 numaralı telefonu arayabilirsiniz.